Telewerk – denk aan een goede telewerkpolicy

Door de Corona-pandemie heeft het structureel telewerk, wellicht definitief, ingang gevonden in onze arbeidsmarkt. Ook potentiële nieuwe medewerkers verwachten van hun toekomstige werkgever ook op dit vlak vaak een bepaalde vorm van flexibiliteit.

Om goede afspraken tussen werknemer en werkgever te maken inzake thuiswerk, is het aangewezen te voorzien in een duidelijke en transparante telewerk-policy. In dit document worden enkele specifieke afspraken opgenomen tussen de partijen. Volgende zaken kunnen bijvoorbeeld hierin worden opgenomen:

 • Het adres of de adressen vanaf dewelke het telewerk zal worden georganiseerd. Dit kan belangrijk zijn, bijvoorbeeld in het kader van een eventueel arbeidsongeval (en bijhorende verzekering);
 • De manier waarop het telewerk door de medewerker kan worden aangevraagd. Is dit een vaste dag per week of kan hier flexibel mee worden omgesprongen?;
 • De redenen waarom een dag thuiswerk evt. toch zou kunnen worden geweigerd, bijvoorbeeld omwille van een interne vergadering of opleiding;
 • Afspraken omtrent bereikbaarheid per telefoon en per e-mail. Welke uren dient de medewerker ook effectief bereikbaar te zijn?

Ook de fiscus kan vragen of u, als werkgever, in een thuiswerkpolicy voor uw medewerkers voorziet. Dit bijvoorbeeld in het kader van de toekenning van de forfaitaire onkostenvergoeding voor thuiswerk. Deze is vrij van belastingen en sociale bijdragen en wordt op periodieke basis geïndexeerd. Per 1 juni 2022 werd deze vastgesteld op 140,15 EUR per maand. 

Heeft u hier vragen over? Contacteer ons gerust per mail of via een telefoontje. Wij vernemen het graag.

Heeft u vragen?

Neem contact op met éen van
onze adviseurs. Wij helpen u graag verder!

Misschien ook interessant voor u?

 • Actua / Publicaties

  Drastische wijziging aansprakelijkheidsrecht – invloed op bedrijfsleiders, werknemers en (onder)aannemers.

 • Actua / Publicaties

  Huurkosten in mindering van uw fiscaal resultaat? Nieuwe fiscale bijlage.

 • Actua / Publicaties

  Belastingvermeerdering vermijden? Betaal voldoende vooraf!