Fiscaalvriendelijk investeren in durfkapitaal? Leve de tax shelter!

Bent u niet risico-avers en wenst u ambitieuze ondernemers te steunen in hun plannen? Dan kan de tax shelter voor starters of groeiende ondernemingen een uitgelezen kans zijn om uw privégelden fiscaalvriendelijk te investeren.

De overheid moedigt namelijk particulieren aan om te investeren in de aandelen van een startende of groeiende vennootschap. Zo kan de particuliere investeerder een belastingvermindering genieten in de personenbelasting van 25% tot zelfs 45% van het geïnvesteerde bedrag, afhankelijk van het bedrijf waarin men investeert.

Hieronder geven we een overzicht van de belangrijkste voorwaarden die gelden voor de onderneming die het geld wenst op te halen, alsook enkele voorwaarden voor de particuliere investeerder.

Startende vennootschap

Enkel vennootschappen die maximum 4 jaar oud zijn vallen onder de noemer van startende vennootschap. De investering in dergelijke vennootschap dient te gebeuren bij oprichting of naar aanleiding van een kapitaalverhoging. Voor investeringen in kleine vennootschappen geniet u een belastingvoordeel van 30%. Voor investeringen in microvennootschappen is dit zelfs 45%.

Dankzij de Programmawet van 27 december 2021 kunnen startende vennootschappen tot 500.000 EUR ophalen via dit fiscaalgunstige regime, voorheen was dit slechts  250.000 EUR.

Welke musical gaan we steunen via Tax Shelter? 
Aan onze groeiprognoses te zien wordt 't "Mamma Mia"

Tax shelter voor groeibedrijf

Naast investeringen in starters, kunt u, als particuliere investeerder, een belastingvermindering van 25% genieten. Dat wanneer u investeert in de aandelen van een groeibedrijf. Een groeibedrijf is een kleine vennootschap van minstens 4 en maximum 10 jaar oud, met minstens 10 voltijdse werknemers. De onderneming realiseerde gedurende de twee voorgaande boekjaren een groei van minimum 10% per jaar inzake werkgelegenheid en/of omzet.

Deze vennootschappen kunnen dankzij de Programmawet van 27 december 2021 tot maximum 1.000.000 EUR ophalen via de Tax Shelter voor groeibedrijven, verminderd met eventuele bedragen die men reeds via de Tax Shelter voor starters ophaalde.

Als investeerder kunt u maximum 100.000 EUR investeren per belastbaar tijdperk via de tax shelter voor starters en groeiende ondernemingen. Daarnaast geldt de belastingvermindering niet voor het gedeelte van uw investering waarmee u meer dan 30% van de aandelen van de vennootschap zou verwerven. Merk op dat er ook nog een aantal andere voorwaarden zijn waaraan moet worden voldaan.

Indien u omtrent deze onderwerpen verdere vragen zou hebben, kunt u ons uiteraard steeds contacteren. Dit kan zeer eenvoudig via ward@flamee.be. Wij helpen u hierbij graag verder.

Heeft u vragen?

Neem contact op met éen van
onze adviseurs. Wij helpen u graag verder!

Misschien ook interessant voor u?

  • Actua / Publicaties

    Registreer uw vennootschap in het UBO-register & vermijd een schrapping met kwalijke gevolgen!

  • Actua / Publicaties

    Wanneer nog bouwen of verbouwen aan 6% btw?

  • Actua / Publicaties

    Beroep doen op het systeem van flexi-jobs?