Extra controles op bedrijfsvoorheffing

De belastingadministratie is van zinnens om gerichte controles te doen inzake bedrijfsvoorheffing. Op vandaag zijn er nog steeds een heel aantal vennootschappen die geen of foutieve aangiftes bedrijfsvoorheffing indienen voor de bezoldiging die zij uitbetalen aan hun bedrijfsleiders. Daarenboven zijn deze vaak onvolledig betaald. De focus van de controle zal liggen op de ingediende fiches 281.20, van toepassing op inkomstenjaar 2021.

In tegenstelling tot werknemers, aan wie u het loon op regelmatige basis moet toekennen, zijn bedrijfsleiders vrij om zichzelf een loon toe te kennen op wekelijkse, maandelijkse, of jaarlijkse basis (of nog een andere frequentie). Zij kunnen hun loon met andere woorden op periodieke of op niet-periodieke basis toekennen. Periode basis betekent dat het loon met regelmatige intervallen en minstens één keer per maand wordt uitbetaald.

Op dit loon is, net zoals bij werknemers, bedrijfsvoorheffing verschuldigd. Het gaat om een wettelijke verplichting waaraan de schuldenaar van de inkomsten zich niet kan onttrekken. Deze bedrijfsvoorheffing wordt opeisbaar op het ogenblik van de betaling van belastbare bezoldigingen of de toekenning van belastbare voordelen van alle aard (VAA).

Sancties bij onvoldoende bedrijfsvoorheffing

Indien er onvoldoende bedrijfsvoorheffing afgehouden werd, behoren onderstaande sancties tot de mogelijkheden:

 • Een boete, die kan oplopen tot  €1.250,00;
 • Een belastingverhoging van 10% tot 200% op de voorheffing van niet-aangegeven inkomsten;
 • Verhoging van het belastbaar loon ten belope van de te weinig ingehouden bedrijfsvoorheffing;
 • Nalatigheidsintresten.

Het correcte bedrag aan bedrijfsvoorheffing is afhankelijk van de hoogte van de bezoldiging en de familiale situatie van de bedrijfsleider in kwestie. Zelfs indien de persoonlijke situatie van die aard is dat er geen afhouding van bedrijfsvoorheffing noodzakelijk blijkt, moeten nog steeds (nihil-) aangiftes ingediend worden.

Ook op de privé belastbare voordelen is bedrijfsvoorheffing verschuldigd, daar deze als bezoldiging worden aanzien. Deze belastbare voordelen omvatten bijvoorbeeld uw bedrijfswagen, pc en internetabonnement, bewoning, elektriciteit …

Niet zelden maakt men een bijkomende fiche 281.20 op voor deze voordelen bij het opstellen van de jaarrekening. Men dient deze vervolgens in, zonder afhouding van bedrijfsvoorheffing. Gelet op de aangekondigde controles is het aldus van belang om ook deze voordelen in rekening te brengen bij het opstellen van de aangiftes bedrijfsvoorheffing van het desbetreffende jaar.

Wij, als uw accountant, volgen dit uiteraard voor u op de voet op. Moest u hier vragen of opmerkingen over hebben , contacteer ons gerust!

Indien u omtrent deze onderwerpen verdere vragen zou hebben, kunt u ons uiteraard steeds contacteren. Dit kan zeer eenvoudig via ward@flamee.be.

Heeft u vragen?

Neem contact op met éen van
onze adviseurs. Wij helpen u graag verder!

Misschien ook interessant voor u?

 • Actua / Publicaties

  Een huwelijks- of communiegeschenk – aftrekbaar als beroepskost?

 • Actua / Publicaties

  De pensioenbonus – wie, wat, waar en wanneer?

 • Actua / Publicaties

  Huur aftrekken als beroepskost: vergeet bijlage 270 MLH niet!