Bent u reeds klaar voor de verplichte digitale facturatie in 2026?


Vanaf 1 januari 2026 moet elke Belgische btw-belastingplichtige die een factuur naar een andere onderneming stuurt dat elektronisch doen. Het gaat dus voor alle duidelijkheid niet over facturen die naar particulieren worden verzonden.

Voor facturering bij overheidsopdrachten is een e-factuur zelfs al verplicht vanaf 1 maart 2024 voor bedragen hoger dan 3.000 EUR.

Wat wordt bedoeld met een e-invoice of digitale factuur?

Met e-invoicing worden facturen automatisch verstuurd via een bepaald softwaresysteem naar andere ondernemingen en worden daar ook automatisch ontvangen en gelezen. Met andere woorden geen factuur meer in PFD of Word maar wel via een speciaal gecodeerde factuur.

Het voordeel van e-invoicing is dat u met een eenvoudige klik zult kunnen betalen en dat alle andere administratieve zaken, zoals bijvoorbeeld de verwerking in het boekhoudprogramma, automatisch zullen verlopen. Dit bespaart u tijd.

Om dit bewerkstelligen heeft de federale overheid gekozen voor het Europese PEPPOL-netwerk. Via dit netwerk kunnen overheden, bedrijven en andere organisaties eenvoudig, snel en veilig elektronische berichten uitwisselen.

Ondernemingen zullen zich via een éénmalige registratie bij een PEPPOL-access point kunnen aansluiten op dit netwerk. De huidige softwaresystemen spelen reeds hierop in.

Fiscale stimulansen

Er komt een verhoogde investeringsaftrek voor kmo’s van 20% voor digitale investeringen, waaronder software voor e-facturatie.

Tevens zou er een tijdelijk verhoogde kostenaftrek komen van 120% voor de kosten van factureringspakketten voor het opstellen, verzenden en ontvangen van elektronische facturen. De bedoelde kosten zijn hier zowel de periodieke abonnementskosten voor de factureringspakketten als de advieskosten gemaakt ter voorbereiding en/of implementatie hiervan. Afschrijvingen van uw facturatiesoftware vallen hier evenwel niet onder. Hiervoor zal dan wel weer een verhoogde investeringsaftrek mogelijk zijn.

Deze steunmaatregel is van toepassing voor boekjaren vanaf 1 januari 2024 en verbonden aan aanslagjaar 2025.

Bent u van plan om binnenkort deze digitale transitie binnen uw onderneming door te voeren of wilt u weten wat er moet gebeuren met uw huidig boekhoud-, EPR- of facturatiesoftware om hieraan te voldoen? Bel of mail ons gerust!

Het Flamée en Partners team

Heeft u vragen?

Neem contact op met éen van
onze adviseurs. Wij helpen u graag verder!

Misschien ook interessant voor u?

  • Actua / Publicaties

    Registreer uw vennootschap in het UBO-register & vermijd een schrapping met kwalijke gevolgen!

  • Actua / Publicaties

    Wanneer nog bouwen of verbouwen aan 6% btw?

  • Actua / Publicaties

    Beroep doen op het systeem van flexi-jobs?