Participatie van key medewerkers in uw vennootschap

De ‘war for talent’, die op dit moment volop aan de gang is, toont aan dat het steeds moeilijker wordt om gekwalificeerd personeel te vinden. Het spreekt voor zich dat u er als ondernemer dan ook goed aan doet  het huidige personeel aan boord te houden. Retentiebeleid is een cruciale factor in uw HR-doelstellingen…

Een manier om dit te bewerkstelligen kan erin bestaan één of meerdere medewerkers mee te laten participeren in het aandelenkapitaal van uw vennootschap. Dit leidt vaak tot een grotere motivatie bij de betrokken medewerkers om de organisatie verder te laten groeien, daar zij hierbij in dat geval een sterker persoonlijk financieel belang hebben. Zowel werknemers als zelfstandige medewerkers kunt u aandeelhouder maken. Hieronder bespreken wij voor u graag de belangrijkste regels en aandachtspunten…

U kunt uw medewerkers laten participeren door hen bestaande aandelen te laten aankopen of door hen te laten inschrijven op nieuwe aandelen. Daarnaast kunt u hen ook aandelenopties aanbieden, zodat zij na een bepaalde tijd de kans krijgen een aandeel van de vennootschap aan te kopen tegen enen prijs die op vandaag wordt vastgeklikt. Dit kan ook geleidelijk aan gebeuren, zo wennen mensen aan hun aandeelhouderschap zonder dat er een te grote financiële inspanning van hen wordt verwacht.

Wanneer u ervoor kiest om één of meerdere werknemers te laten participeren doet u er goed aan om eerst een aandeelhoudersovereenkomst en aandelenoverdrachtsovereenkomst op te stellen. Hierin worden afspraken opgenomen over de samenwerking met de betrokken partijen, alsook de prijsafspraken. Dit betreft bijvoorbeeld de aankoopprijs van de aandelen, of die prijs eventueel varieert doorheen de tijd, etc.

In de aandeelhoudersovereenkomst kan u ook afspraken opnemen over wat er gebeurt wanneer de samenwerking met de medewerker wordt stopgezet. U kan in deze situatie bijvoorbeeld de medewerker verplichten om diens aandelen, al dan niet aan uzelf, te verkopen. Hierdoor blijft het aandeelhouderschap gekoppeld aan de samenwerking. Verder bevat de aandeelhoudersovereenkomst doorgaans ook afspraken in verband met inspraak en stemrecht.

U merkt dat dergelijke zaken steeds maatwerk vereisen. Wenst u hier meer informatie over? Aarzel dan zeker niet om contact met ons op te nemen. Wij hebben hierin de nodige ervaring en staan hierin dan ook graag u en uw medewerker(s) bij.

Het Flamée en Partners team

Heeft u vragen?

Neem contact op met éen van
onze adviseurs. Wij helpen u graag verder!

Misschien ook interessant voor u?

  • Actua / Publicaties

    Registreer uw vennootschap in het UBO-register & vermijd een schrapping met kwalijke gevolgen!

  • Actua / Publicaties

    Wanneer nog bouwen of verbouwen aan 6% btw?

  • Actua / Publicaties

    Beroep doen op het systeem van flexi-jobs?