Een lening geven aan uw vennootschap, een interessante fiscale optimalisatie?

Als bedrijfsleider en/of aandeelhouder van een vennootschap heeft u de mogelijkheid om bepaalde liquiditeiten vanuit uw persoonlijk vermogen aan de vennootschap uit te lenen. Op die manier kan u eventueel de vennootschap tijdelijk overheen bepaalde liquiditeitsproblemen helpen. Dit fenomeen wordt in het vakjargon een credit lopende rekening (of ‘rekening courant’) genoemd. Deze credit lopende rekening kan ook ontstaan door bijvoorbeeld de aandeelhouder(s) een dividend toe te kennen, maar dit niet onmiddellijk uit te betalen …

Als vergoeding voor het uitlenen van deze gelden aan uw vennootschap kunt u een intrest ontvangen op het openstaande bedrag. In principe is deze intrest een aftrekbare kost voor uw vennootschap. Op deze toegekende intrest moet u wel 30% roerende voorheffing betalen. In tegenstelling tot de klassieke bedrijfsleidersbezoldiging is dit een vrij interessante manier om gelden uit uw vennootschap naar uw privévermogen over te hevelen.

Om misbruik tegen te gaan werden er door de wetgever wel enkele beperkingen opgelegd. De Creditintresten die u als aandeelhouder of bedrijfsleider ontvangt kunnen in twee gevallen als dividend aanzien worden:

 • Als het bedrag van de rekening courant hoger is dan de som van het werkelijk gestort kapitaal bij het einde van het boekjaar en de belaste reserves bij het begin van het boekjaar;
 • Als de gebruikte intrestvoet hoger is dan de wettelijk vastgelegde bruto referentierentevoet. Deze bedraagt voor aanslagjaar 2024 5,70%.

Wanneer de toegekende intrest als een dividend wordt beschouwd is dit geen aftrekbare kost voor de vennootschap en is er vennootschapsbelasting op verschuldigd. Een herkwalificatie van intrest naar dividend wordt dan ook best vermeden.

Bij een fiscale controle kan de fiscus wel navragen waarom u precies dergelijke liquiditeiten aan de vennootschap heeft uitgeleend. Idealiter kan er worden aangetoond dat de vennootschap weldegelijk over deze liquiditeiten dient te beschikken om verder in haar dagdagelijkse werking te voorzien of om een investering te financieren.

Indien u omtrent dit onderwerp verdere vragen zou hebben, kunt u ons uiteraard steeds contacteren. Wij geven u hierbij graag verdere toelichting.

Het Flamée en Partners team

Heeft u vragen?

Neem contact op met éen van
onze adviseurs. Wij helpen u graag verder!

Misschien ook interessant voor u?

 • Actua / Publicaties

  Medische beroepen en btw - een korte opfrissing

 • Actua / Publicaties

  Elektronisch factureren - Een kans voor kmo's en éénmanszaken om 120% fiscaal aftrekbaar te investeren

 • Actua / Publicaties

  Het statuut van beroepsverkoper – rechten, maar ook plichten