Op fiscaalvriendelijke wijze een vriend of familielid steunen – leve de Winwinlening.

Het is algemeen geweten dat geld op de bank niet meer oplevert, integendeel. Gelukkig zijn er veel alternatieven om uw geld, ook als particulier, slim te investeren. Eén van deze mogelijkheden is het verstrekken van een achtergestelde lening aan kleine of middelgrote ondernemingen, onder de vorm van een Win-winlening.

Wat is een Win-Winlening?

De win-winlening van de Vlaamse overheid bestaat sinds 2006 en is bedoeld voor mensen die met relatief kleine bedragen de zaak van een vriend of een familielid een financieel steuntje willen geven. in eerste instantie konden alleen startende ondernemingen (jonger dan drie jaar) een win-winlening afsluiten. In 2011 werd de win-winlening echter toegankelijk gemaakt voor alle kmo’s, maar het blijft vooral een financieringsvorm voor kleinere projecten.

De winwinlening wordt gekenmerkt door:

 • een rentevoet van maximum 1,50% en minimum 0,75% (startdatum vanaf 01/01/2022 tot en met 31/12/2022)
 • een looptijd van 5 tot 10 jaar
 •  Als kredietnemer kan u tot maximum 300.000 euro lenen.
 • Elke kredietgever kan maximum 75.000 euro ontlenen

Waarom een Win-Winlening?

De Win-Winlening levert voor beide partijen een voordeel op. Dat is de filosofie achter de Winwinlening. Als onderneming krijgt u de kans om op eenvoudige en goedkope manier startkapitaal te vinden.

In eerste instantie draagt u als particulier -vriend, kennis, familielid of investeerder- bij aan een gunstig ondernemersklimaat. Ten tweede ontvangt u hogere interesten dan op uw spaarrekening. Ten derde krijgt u een jaarlijks belastingkrediet van 2,50 % op het openstaande kapitaal van de Winwinlening. Het maximum uitstaand kapitaal bedraagt 75.000 EUR per belastingplichtige, wat neerkomt op een maximum belastingkrediet van 1.875 EUR per jaar.

Het succes van de win-winlening heeft meer dan waarschijnlijk te maken met het groeiende besef dat je daarmee een extra garantie en een interessante opbrengst krijgt zonder dat er extra kosten tegenover staan. De win-winlening wordt namelijk kosteloos geregistreerd.

Waar moet ik op letten?

Een addertje onder het gras is dat de win-winlening een achtergestelde lening is. Dat betekent dat u bij een eventueel faillissement helemaal achteraan in de rij staat. Hierbij hebt u ten opzichte van andere leningen een uitzondering, als uw kredietnemer niet kan terugbetalen, kan u daarnaast 30% van het verschuldigde bedrag terugkrijgen via een eenmalig belastingkrediet. Voor contracten afgesloten na 15 maart 2020 en ten laatste op 31 december 2021 zal dat zelfs worden opgetrokken tot 40%.

Daarnaast kunt u via dit systeem helaas geen krediet verstrekken aan de onderneming waarvan u werknemer of bedrijfsleider bent. Ook  als echtgenoot, echtgenote of wettelijk samenwonende partner van de bedrijfsleider van de kredietnemende onderneming komt u niet in aanmerking.

De win-winlening is een belastingkrediet en geen belastingvermindering. Dat verschil is belangrijk voor wie weinig of geen belastingen betaalt.

Bij ‘belastingvermindering’ wordt er een bepaald bedrag afgetrokken van de verschuldigde belasting. Dat kan nadelig zijn voor mensen zonder of met een beperkt inkomen. Ze riskeren het belastingvoordeel mis te lopen, omdat ze minder belastingen moeten betalen dan het belastingvoordeel waarop ze recht hebben. Met een belastingkrediet is er altijd een terugbetaling als er onvoldoende belastingen worden betaald om het saldo van het belastingvoordeel te verrekenen.

Op zoek naar nog andere alternatieven om u geld slim te investeren? Denk dan ook aan de Taxshelter voor startende ondernemingen of aan het vriendenaandeel.

Bent u als particulier op zoek naar een interessante en fiscaalvriendelijke investering? Wilt u de zelfstandige activiteit van een vriend of familielid steunen? Of zoekt u als ondernemer nieuwe financieringsbronnen? Laat ons iets weten, we gaan er graag met u over in gesprek.

Indien u omtrent dit onderwerp verdere vragen zou hebben, kunt u ons uiteraard steeds contacteren. Dit kan zeer eenvoudig via ward@flamee.be.

Heeft u vragen?

Neem contact op met éen van
onze adviseurs. Wij helpen u graag verder!

Misschien ook interessant voor u?

 • Actua / Publicaties

  Registreer uw vennootschap in het UBO-register & vermijd een schrapping met kwalijke gevolgen!

 • Actua / Publicaties

  Wanneer nog bouwen of verbouwen aan 6% btw?

 • Actua / Publicaties

  Beroep doen op het systeem van flexi-jobs?