Een ongeval is snel gebeurd. Denk aan een verzekering gewaarborgd inkomen.

Als zelfstandige kunt u het uzelf veelal niet veroorloven lange tijd buiten strijd te zijn door een ongeval of ziekte. Aangezien de sociale zekerheid voor zelfstandigen niet zelden erg bescheiden is, kan het de moeite lonen om een verzekering gewaarborgd inkomen af te sluiten. Op die manier minimaliseert u financiële kopzorgen en kan u maximaal op herstel focussen.

Wat is een verzekering gewaarborgd inkomen?

De verzekering gewaarborgd inkomen, what’s in a name, waarborgt het inkomen in geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid wegens een ongeval. U ontvangt tot 80% van uw huidige inkomen zolang u arbeidsongeschikt blijft. Zodoende kunt u het verschil tussen het normale inkomen en het bedrag dat u van het ziekenfonds krijgt dichtfietsen. Het doel is dus om je inkomstenverlies te compenseren.

Deze compensatie gebeurt doorgaans via een rente, waarbij u maandelijks gedurende een bepaalde periode, een bedrag op de rekening gestort krijgt.  Deze periode wordt in het contract bepaald. In sommige gevallen beslist men om een eenmalig kapitaal uit te keren. Dit gebeurt echter  zelden. De periodiek betaalde premies ondergaan een premietaks van 9,25%, maar zijn normaliter voor 100% fiscaal aftrekbaar.

Voor wie is een verzekering gewaarborgd inkomen?

In principe kan iedereen die werkt een verzekering gewaarborgd inkomen afsluiten. Zowel ambtenaren, werknemers als zelfstandigen kunnen deze verzekering dus sluiten. De dekking loopt tot de leeftijd die het verzekeringscontract bepaalt, maar in geen enkel geval tot na het verstrijken van de pensioenleeftijd.  

Specificaties

De verzekeringspremie is bijzonder flexibel en hangt onder andere af van volgende zaken:

 • Aard van de activiteit;
 • Leeftijd;
 • Eigenrisicotermijn;
 • Gezondheid van de verzekerde (eventueel onderliggende aandoeningen);

Met de eigen risicotermijn (wachtperiode) bedoelt men de periode van arbeidsongeschiktheid waarvoor u geen uitkering ontvangt. Deze termijn is vastgelegd in het contract. Hoe ruim de bescherming effectief moet zijn en hoe de uitkering wordt berekend, bepaalt u volledig zelf. Zoals steeds kunnen de aangeboden dekkingen in grote mate verschillen van verzekeraar tot verzekeraar. Daarnaast voorziet ieder contract in bepaalde uitsluitingen en beperkingen. U doet er goed aan  de modaliteiten van het contract grondig te bekijken.

Wij hebben hierin de nodige ervaring en kunnen u hierin zeker bijstaan. Een telefoontje of mailtje volstaat!

Indien u omtrent dit onderwerp verdere vragen zou hebben, kunt u ons uiteraard steeds contacteren.

Heeft u vragen?

Neem contact op met éen van
onze adviseurs. Wij helpen u graag verder!

Misschien ook interessant voor u?

 • Actua / Publicaties

  Een huwelijks- of communiegeschenk – aftrekbaar als beroepskost?

 • Actua / Publicaties

  De pensioenbonus – wie, wat, waar en wanneer?

 • Actua / Publicaties

  Huur aftrekken als beroepskost: vergeet bijlage 270 MLH niet!