Fiscaal interessante bonus voor uw personeel

Het toekennen van een fiscaal interessante bonus voor uw personeel is een courante praktijk binnen het bedrijfsleven. Dergelijke bonussen worden normaliter minstens even zwaar belast als het klassieke brutoloon. Een warrantsplan/aandelenoptieplan kan hier een interessant alternatief voor zijn.

Klassieke bonus niet fiscaal interessant

Gemiddeld krijgt de werknemer slechts een beperkt percentage van de totale bonuskost van de werkgever in handen, te wijten aan de RSZ-werknemersbijdragen (13,07%) enerzijds en de patronale bijdragen anderzijds. Een warrantsplan/aandelenoptieplan kan hier echter een interessant alternatief voor zijn.

Een warrant/aandelenoptie

Een warrant/aandelenoptie is in feite een afgeleid financieel product. Het geeft de houder het recht (niet de verplichting) om een bepaald actief (aandelen) van een bepaalde beursgenoteerde onderneming te kopen aan een vooraf vastgelegde prijs. In de praktijk schenkt men warrants aan de medewerkers aan wie de onderneming deze wenst toe te kennen.

In de meeste gevallen verkoopt de medewerker deze beursproducten onmiddellijk na de eerstvolgende beursquotering. Op die manier is er een erg beperkt marktrisico voor de verkrijger (kans dat waarde daalt tussen verkrijging en verkoop). De uitvoering is eenvoudig aangezien de werknemers in principe geen effectenrekening hoeven te openen.

Zowel grote als kleine organisaties kunnen een warrantplan/aandelenoptieplan hanteren voor de verloning van hun medewerkers. Zowel werkgever als werknemer halen hier voordeel uit. De toekenning van deze financiële producten aan de werknemer zijn niet onderworpen aan de betaling van sociale zekerheidsbijdragen, noch bedragen door de werkgever, noch bedragen door de werknemer. Dit zorgt ervoor dat er een hogere netto-koopkracht overblijft bij de werknemer, in vergelijking met een klassieke bonus.

De werkgever dient wel nog steeds bedrijfsvoorheffing in te houden op de waarde van de warrants. De toekenning van warrants is hoofde van de werkgever, net zoals normale bezoldigingen, een aftrekbare beroepskost.

Warrants/aandelenopties kunnen toegekend worden op individuele basis, waardoor deze producten het middel bij uitstek om medewerkers individueel en op een fiscaalvriendelijke manier een bonus te geven.

Er bestaan heel wat alternatieven om uw werknemer te belonen en te motiveren naast de klassieke bonussen. Hebt u interesse om een van bovenstaande bonusregelingen in te voeren in uw onderneming, neem dan zeker contact op.

Heeft u vragen?

Neem contact op met éen van
onze adviseurs. Wij helpen u graag verder!

Misschien ook interessant voor u?

  • Actua / Publicaties

    Een huwelijks- of communiegeschenk – aftrekbaar als beroepskost?

  • Actua / Publicaties

    De pensioenbonus – wie, wat, waar en wanneer?

  • Actua / Publicaties

    Huur aftrekken als beroepskost: vergeet bijlage 270 MLH niet!