Nieuwe tarieven registratiebelasting

De Vlaamse regering heeft recent een wijziging aangekondigd van de toepasselijke tarieven van de registratiebelasting. De hoogte van de percentages is afhankelijk van het feit of de aankoop van het onroerend goed uw gezinswoning betreft en of u van plan bent de woning in kwestie energetisch te renoveren. Wij lichten u de wijzigingen graag  hieronder toe.

Verlaagd tarief voor de eerste aankoop van een woning

U betaalt als koper van uw gezinswoning vanaf 1 januari 2022 niet langer 6% registratiebelasting op de aankoop, maar nog slechts 3%. Dit tarief geldt enkel indien het uw eerste eigendom betreft waar u ook degelijk gaat wonen. Als ijkdatum telt de datum van de notariële akte. Een compromis, getekend in 2021, belet dan ook de toepassing van deze verlaagde registratiebelasting niet.

Kopers van tweede verblijven, bouwgrond (met de bedoeling om erop te bouwen) of bedrijfsvastgoed zien het tarief van de registratiebelasting daarentegen stijgen van 10% naar 12%. Hier moet u niet kijken naar de datum van de akte, maar wel naar de datum van de compromis.

Het systeem van de bijkomende rechtenvermindering voor (bescheiden) woningen die minder dan 200.000 EUR (of 220.000 EUR voor kernsteden en de Vlaamse Rand rond Brussel) kosten, blijft wel behouden.

De overheid moedigt Vlamingen die een verouderde woning kopen en die doorgedreven energetisch renoveren binnen de 5 jaar nu sterk aan. Het tarief van de registratiebelasting zakt voor hen van 5% naar 1%.

De meeneembaarheid, die ervoor zorgt dat u de eerder betaalde registratiebelasting bij uw vorige woning kan aftrekken van de registratiebelasting bij de aankoop van een nieuwe woning, wordt geleidelijk afgebouwd. Vanaf 1 januari 2022 zal de belastingplichtige een keuze moeten maken tussen het verlaagd tarief van 3% of de meeneembaarheid in combinatie met de 6% registratiebelasting.

Afhankelijk van uw specifieke situatie zal het ene dan wel het andere te verkiezen zijn. Vanaf 2024 vervalt de meeneembaarheid volledig. Een vraag omtrent registratiebelasting ? Contacteer ons gerust!

Heeft u vragen?

Neem contact op met éen van
onze adviseurs. Wij helpen u graag verder!

Misschien ook interessant voor u?

  • Actua / Publicaties

    Een huwelijks- of communiegeschenk – aftrekbaar als beroepskost?

  • Actua / Publicaties

    De pensioenbonus – wie, wat, waar en wanneer?

  • Actua / Publicaties

    Huur aftrekken als beroepskost: vergeet bijlage 270 MLH niet!