Mobiliteitsbudget – Flexibele arbeidsvoorwaarde

In het federale regeerakkoord staat dat de regering snel werk wil maken van de vergroening van het bedrijfswagenpark. Het mobiliteitsbudget, in voege sedert 1 maart 2019, moet hierbij één van de katalysators worden.

Onzekerheid bij werkgevers, gevoed door angst voor een administratieve rompslomp, zorgt ervoor dat het systeem maar moeizaam ingeburgerd raakt. Tot voor kort maakte amper 0,15% van de werknemers met een salariswagen ervan gebruik. Onbekend is onbemind?

Wat houdt het mobiliteitsbudget in?

Het mobiliteitsbudget is een bedrag dat de werknemer ieder kalenderjaar ter beschikking krijgt om aan vervoersoplossingen te spenderen. Denk aan een milieuvriendelijkere wagen, een fiets, een elektrische motorfiets, een step, abonnementen voor openbaar vervoer of de gedeeltelijke terugbetaling van een hypothecair krediet. Bovendien kunnen werknemers die 60% van de tijd thuiswerken het budget gebruiken voor de financiering van huisvestingskosten.

Werknemers kunnen hun eigen mobiliteitspakket samenstellen op basis van 3 pijlers:

 • Een milieuvriendelijke bedrijfswagen;
 • Duurzamere vervoersmiddelen;
 • Uitbetaling tegen een fiscaal gunstig tarief.

Het bedrag dat u kunt besteden komt overeen met de reële kosten (Total Cost of Ownership) van de bedrijfswagen die u inruilt. Om het mobiliteitsbudget aantrekkelijker te maken wordt het systeem vanaf volgend jaar aangepast en uitgebreid.

Uitbreiding systeem?

Nieuw in dienst? Dan maakt de werknemer meteen aanspraak op het mobiliteitsbudget als de werkgever dat aanbiedt. Echter, de wachttermijn voor de werkgever, die het budget pas kan invoeren nadat hij al minstens 36 maanden bedrijfswagens aan zijn werknemers aanbiedt, blijft wel van kracht.

Er komt een jaarlijkse minimumgrens van €3.000 en een maximumgrens van 20% van het brutoloon, met een absoluut maximum van €16.000. Eveneens zou het mobiliteitsbudget niet langer voorbehouden blijven voor werknemers met recht op een bedrijfswagen.

Om duurzame mobiliteit te promoten, zal de werkgever minstens een aanbod in pijler 2 moeten hebben (duurzame vervoersmiddelen). In dat verband wordt voorzien in onderstaande uitbreiding van bestedingsmogelijkheden:

 • Huur, leasing, onderhoud en verplichte uitrusting van fiets of ander voortbewegingstoestel;
 • Gezinsabonnementen voor het openbaar vervoer en daaraan gekoppelde parkeerkosten;
 • Financiering van de huisvestingskosten (kapitaalaflossingen + interesten) voor wie binnen een straal van 10 km (in plaats van 5) van het werk woont;
 • Elektrische drie- en vierwielers geschikt voor personenvervoer;
 • Een voetgangerspremie van maximaal 0,24 euro per kilometer.

Het loont als werkgever zeker de moeite om het mobiliteitsbudget te overwegen. Zodoende bent u voorbereid op de (fiscale) verschuiving naar meer duurzame oplossingen, motiveert u  medewerkers en geeft u ze keuzevrijheid. Vragen? Contacteer ons gerust!

Heeft u vragen?

Neem contact op met éen van
onze adviseurs. Wij helpen u graag verder!

Misschien ook interessant voor u?

 • Actua / Publicaties

  Registreer uw vennootschap in het UBO-register & vermijd een schrapping met kwalijke gevolgen!

 • Actua / Publicaties

  Wanneer nog bouwen of verbouwen aan 6% btw?

 • Actua / Publicaties

  Beroep doen op het systeem van flexi-jobs?