Verklaring onbeslagbaarheid gezinswoning

Een benarde situatie is het moment waarop professionele schuldeisers zich wensen te verhalen op de gezinswoning. Een kleine notariële tussenkomst kan hier echter voor meer bescherming zorgen. Wat houdt de verklaring van onbeslagbaarheid van de gezinswoning nu juist in?

Bij de courant gebruikte vennootschapsvormen, zoals de BV en de NV, is het beroepsvermogen volledig gescheiden van het privévermogen, waardoor schuldeisers zich enkel kunnen verhalen op het vermogen van de vennootschap, en niet van de privépersoon. In de situatie van een eenmanszaak daarentegen,  kunnen professionele schuldeisers zich verhalen op het privévermogen van de zelfstandige-natuurlijke persoon. 

Voorwaarden om van de bescherming te genieten

Elke zelfstandige met een eenmanszaak heeft de mogelijkheid om een verklaring van onbeslagbaarheid van zijn gezinswoning aan te vragen. Deze verklaring zal ervoor zorgen dat professionele schuldeisers geen beslag kunnen leggen op de gezinswoning. Zoals bij de meeste zaken in ons Belgenlandje, zijn ook hier enkele belangrijke voorwaarden aan gekoppeld:

 • Enkel beroepsschulden vallen onder deze noemer. Voor schulden gemaakt voor privédoeleinden heeft deze verklaring geen enkele uitwerking;
 • Schulden die ontstaan uit een misdrijf of uit een persoonlijke aansprakelijkheid (zoals bijv. het witwassen van geld) zullen ook nooit onder het toepassingsgebied van de verklaring kunnen resulteren;
 • Het dient te gaan om schulden die zijn gemaakt na de registratie van de verklaring. Tegen oude schulden is er geen bescherming mogelijk.
 • Enkel de hoofdverblijfplaats wordt beschermd. Zelfstandigen die een gezinswoning huren kunnen geen dergelijke verklaring laten opmaken.

Het komt vaak voor dat de zelfstandige een deel van de gezinswoning ook gebruikt voor beroepswerkzaamheden. Indien de zelfstandige minder dan 30% van de woning gebruikt voor beroepsdoeleinden, zal de verklaring op de volledige woning van toepassing zijn. Indien er echter een groter deel van de woning voor professionele werkzaamheden wordt gebruikt, zal enkel het privégedeelte in aanmerking komen voor de verklaring van onbeslagbaarheid. Deze verklaring dient te worden opgemaakt bij de notaris. Dit kost meestal slechts een kleine moeite, maar kan in moeilijke tijden een belangrijk verschil betekenen voor de zelfstandige en zijn gezin.

Wenst u hierover meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op!
Wij helpen u graag verder.

Heeft u vragen?

Neem contact op met éen van
onze adviseurs. Wij helpen u graag verder!

Misschien ook interessant voor u?

 • Actua / Publicaties

  Registreer uw vennootschap in het UBO-register & vermijd een schrapping met kwalijke gevolgen!

 • Actua / Publicaties

  Wanneer nog bouwen of verbouwen aan 6% btw?

 • Actua / Publicaties

  Beroep doen op het systeem van flexi-jobs?