Formulier inzake belastingvermindering kwijtschelding huur

In één van onze vorige Flamée-flashes informeerden wij u reeds over de belastingvermindering kwijtschelding huur. Deze belastingvermindering kan worden genoten door particulieren of vennootschappen die een onroerend goed verhuren aan ondernemingen die gedurende de Corona-crisis geconfronteerd werden met een verplichte sluiting, ingevolge de maatregelen opgelegd door de overheid. Middels een kwijtschelding van (een gedeelte van) deze huur, kan er een belastingvermindering worden genoten van 30% in de personenbelasting of in de vennootschapsbelasting.

Eén van de voorwaarden om ook effectief de belastingvermindering te kunnen genieten, is het indienen bij de FOD Financiën van een schriftelijke kwijtscheldingsovereenkomst, waarvoor een modelformulier ter beschikking is.

Voor de maanden juni, juli, augustus en september 2021 heeft u nog tijd tot 15 november 2021 om deze modelovereenkomst ingevuld en ondertekend aan de Administratie terug te bezorgen. Dit kan zowel per post als elektronisch gebeuren.

Heeft u vragen?

Neem contact op met éen van
onze adviseurs. Wij helpen u graag verder!

Misschien ook interessant voor u?

  • Actua / Publicaties

    Een huwelijks- of communiegeschenk – aftrekbaar als beroepskost?

  • Actua / Publicaties

    De pensioenbonus – wie, wat, waar en wanneer?

  • Actua / Publicaties

    Huur aftrekken als beroepskost: vergeet bijlage 270 MLH niet!