Meer dan 50 werknemers? Laat de klokken maar luiden!

In een recente wetswijziging staat te lezen dat bedrijven met 50 of meer werknemers voortaan een systeem voor zogenaamde ‘klokkenluiders’ op poten dienen te zetten. Bedrijven met 250 of meer personeelsleden dienden dit zelfs reeds in februari 2023 te hebben geïnstalleerd. In dit artikel verduidelijken wij graag voor u wie en wat een klokkenluider is, hoe u een ‘intern meldpunt’ voor inbreuken opzet en welke inbreuken er nu juist kunnen gemeld worden.

Een klokkenluider is iemand die intern of extern een inbreuk meldt op Europese of nationale regelgeving. De wet heeft de categorie personen die dergelijke melding kan doen zeer breed opgevat. Het kan een werknemer, bestuurder, aandeelhouder, zelfstandige dienstverlener … binnen uw organisatie betreffen. Het principe van deze wetgeving is dat elk bedrijf met meer dan 50 werknemers in een ‘intern meldingskanaal’ voor inbreuken moet voorzien.

De wet voorziet niet in concrete voorschriften om een meldingskanaal op te zetten. Wel is duidelijk dat de klokkenluider een gewaarborgde vertrouwelijkheid moet hebben en dat alle werknemers en dienstverleners duidelijk moeten geïnformeerd zijn over het gebruik van het meldingskanaal. Elke persoon binnen de onderneming moet in de praktijk dus duidelijke en goede informatie krijgen over hoe hij of zij intern een inbreuk kan melden.

In de praktijk moet u de sociale partners raadplegen. Daarna kan u een intern meldingskanaal in de vorm van een digitale tool, postbus, telefoonnummer, e-mailadres… inrichten, zonder dat hier concrete vormvereisten aan verbonden zijn.

Praktisch kan een meldingsbeheerder, indien deze ‘onpartijdig’ is ook extern zijn, doch u blijft in beide gevallen verantwoordelijk voor de vertrouwelijke behandeling en de verwerking van de persoonsgegevens.

Elke klokkenluider die in goed vertrouwen een melding doet over feiten die zich afspelen in professionele context, en die melding doet over inbreuken zoals hierboven vermeld, krijgt bescherming tegen wraakacties, zoals ontslag. De wet, en bijgevolg de bescherming, geldt echter niet voor alle wetsinbreuken, het betreft concreet inbreuken op de volgende gebieden:

 • overheidsopdrachten;
 • financiële diensten, producten en markten, voorkoming van witwassen van geld en terrorismefinanciering;
 • productveiligheid en productconformiteit;
 • veiligheid van het vervoer;
 • bescherming van het milieu;
 • stralingsbescherming en nucleaire veiligheid;
 • veiligheid van levensmiddelen en diervoeders, diergezondheid en dierenwelzijn;
 • volksgezondheid;
 • consumentenbescherming;
 • bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens, en beveiliging van netwerk- en informatiesystemen;
 • bestrijding van belastingfraude;
 • sociale fraudebestrijding.

Concreet moet u dus, wanneer u meer dan 50 werknemers telt, voor 17 december 2023 een dergelijk intern meldingskanaal opzetten en moet u uw werknemers duidelijk informeren welke inbreuken zij kunnen melden, hoe zij dit kunnen doen en welke bescherming zij zullen genieten. Daarnaast moet u hen wijzen op het feit dat de organisatie daar in vertrouwelijkheid mee omgaat.

Heeft u hier vragen over? Contacteer ons gerust per mail of via een telefoontje.

Wij helpen u hierbij graag verder.

Het Flamée en Partners team

Heeft u vragen?

Neem contact op met éen van
onze adviseurs. Wij helpen u graag verder!

Misschien ook interessant voor u?

 • Actua / Publicaties

  Een huwelijks- of communiegeschenk – aftrekbaar als beroepskost?

 • Actua / Publicaties

  De pensioenbonus – wie, wat, waar en wanneer?

 • Actua / Publicaties

  Huur aftrekken als beroepskost: vergeet bijlage 270 MLH niet!