Medische beroepen en btw – een korte opfrissing

Sinds geruime tijd zijn het grootste deel van de medische behandelingen vrijgesteld van btw. Dit impliceert dat de beroepsbeoefenaars geen btw op deze prestaties dienen aan te rekenen aan de klant/patiënt die ze ontvangt.

Therapeutisch doel

Sinds 2022 werd deze btw-vrijstelling echter gevoelig verstrengd. Een circulaire die de fiscus hieromtrent heeft gepubliceerd bevestigt dat enkel nog medische ingrepen met een zgn. therapeutisch doel in aanmerking komen voor de btw-vrijstelling. Loutere esthetische ingrepen zullen bijvoorbeeld niet van deze vrijstelling kunnen genieten. Dit betekent dat de beroepsbeoefenaar dergelijke esthetische ingrepen met btw dient te factureren en dus zich voor btw-doeleinden dient te registreren!

Indien uw onderneming medische diensten zou verrichten die niet onder de noemer ‘therapeutisch doel’ resulteren, zijn er twee mogelijkheden:

 1. De omzet die uw onderneming uit dergelijke diensten haalt, is lager dan 25.000,00 EUR (excl. btw): in dat geval dient uw onderneming een btw-nummer aan te vragen, maar kunt u beroep doen op de zgn. btw-vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen. Dit betekent dat u in dat geval nog steeds geen btw dient aan te rekenen aan uw klant. Er zal eventueel wel jaarlijks een btw-klantenlisting moeten worden ingediend.
 2. De omzet die uw onderneming uit dergelijke diensten haalt, is hoger dan 25.000,00 EUR (excl. btw): in dat geval dient uw onderneming een btw-nummer aan te vragen en dient u deze diensten met btw te factureren aan de klant. Er zullen ook maandelijks of per kwartaal periodieke btw-aangiftes moeten worden ingediend, bovenop enkele andere specifieke btw-verplichtingen.

Typische voorbeelden van ingrepen die sinds 2022 niet langer zijn vrijgesteld van btw zijn het bleken van tanden door een tandarts, het maken van zogenaamde pretecho’s, medisch onderzoek voor een rijgeschiktheidsattest…

Alhoewel deze nieuwe wetgeving reeds sinds 2022 in voege is, leek het ons opportuun dit nog even opnieuw onder de aandacht te brengen. De vrijstelling van btw voor medische ingrepen is niet meer zo vanzelfsprekend als deze vroeger was. Heeft u hier vragen over? Aarzel dan niet om met ons contact op te nemen! Een mail of telefoontje volstaat.

Het Flamée en Partners team

Heeft u vragen?

Neem contact op met éen van
onze adviseurs. Wij helpen u graag verder!

Misschien ook interessant voor u?

 • Actua / Publicaties

  Elektronisch factureren - Een kans voor kmo's en éénmanszaken om 120% fiscaal aftrekbaar te investeren

 • Actua / Publicaties

  Het statuut van beroepsverkoper – rechten, maar ook plichten

 • Actua / Publicaties

  Werknemers in dienst? Vergeet hun opleidingen niet te registreren!