Lichte vracht vs. personenwagen

Vele zelfstandigen kiezen er bewust voor om een lichte vracht aan te kopen met hun onderneming, in plaats van een klassieke personenwagen. Vaak is deze keuze voornamelijk fiscaal geïnspireerd. Graag sommen we nog eens op wat nu net de fiscale voordelen zijn van een lichte vracht tegenover een personenwagen, en wanneer een wagen wel degelijk als een fiscale lichte vracht kan worden aanzien. Bezint eer ge begint, is ook hier de boodschap! Herbekijk zeker onze webinar over wagenfiscaliteit voor meer info.

Fiscale voordelen van een fiscale lichte vracht

De kosten van een personenwagen zijn slechts beperkt aftrekbaar voor de onderneming, en dit volgens de CO2-uitstoot van het voertuig in kwestie. Tegen 2028 zullen de kosten voor nieuwe personenwagens op fossiele brandstof zelfs helemaal niet meer aftrekbaar zijn. Dit terwijl de kosten voor een lichte vracht steeds voor 100% fiscaal aftrekbaar zijn, ongeacht de uitstoot van de wagen. In bepaalde situaties kan u zelfs de investeringsaftrek op deze lichte vrachten toepassen.

Het voordeel in natura van een klassieke personenwagen wordt berekend in functie van de CO2-uitstoot van de wagen, de leeftijd en de cataloguswaarde. Voor een lichte vracht heeft de wetgever geen specifieke formule vooropgesteld. In principe dient het werkelijke privé-voordeel in rekening te worden gebracht.

De btw op de aankoop en de kosten van een personenwagen zijn slechts recupereerbaar volgens het beroepsgebruik van de wagen, en steeds begrensd tot maximaal 50%. Voor een lichte vracht geldt dit maximum niet.

Ten slotte zal u voor een lichte vracht geen belasting op inverkeerstelling betalen en zal de jaarlijkse verkeersbelasting veel minder bedragen dan voor een personenwagen.

U merkt dat een ‘fiscale’ lichte vracht op verschillende vlakken interessanter kan zijn dan een personenwagen.

Voorwaarden ‘fiscale’ lichte vracht

Om van bovenstaande gunstmaatregelen te kunnen genieten, dient de wagen echter als ‘fiscale’ lichte vracht te worden gekwalificeerd. Een loutere inschrijving bij de DIV als lichte vracht is absoluut niet voldoende! Zo zijn er per soort wagen verschillende voorwaarden waaraan men dient te voldoen m.b.t. de laadruimte en het aantal passagierszetels.

Om zeker te zijn dat u van de fiscale voordelen van een lichte vracht kunt genieten, dient u zich te baseren op de technische kenmerken, zoals vermeld op het keuringsbewijs. Bezorgt u ons de technische kenmerken van de wagen, dan kijken wij graag voor u na of het voertuig in kwestie als fiscale lichte vracht kan kwalificeren.

Heeft u nog vragen over wagenfiscaliteit? Wenst u een kostenvergelijk vooraleer u een wagen aanschaft? Geef ons gerust een seintje. Wij bekijken dit graag voor u !

Wij helpen u hierbij graag verder.

Het Flamée & Partners Kenniscentrum

Heeft u vragen?

Neem contact op met éen van
onze adviseurs. Wij helpen u graag verder!

Misschien ook interessant voor u?

  • Actua / Publicaties

    Een huwelijks- of communiegeschenk – aftrekbaar als beroepskost?

  • Actua / Publicaties

    De pensioenbonus – wie, wat, waar en wanneer?

  • Actua / Publicaties

    Huur aftrekken als beroepskost: vergeet bijlage 270 MLH niet!