Tax Shelter voor audiovisuele werken en/of podiumkunsten

We hadden het eerder in onze vorige Flamée Flash over de Tax Shelter voor startende en groeiende ondernemers. U kunt daarnaast met uw vennootschap een belastingvoordeel verkrijgen door te gaan investeren in (Europese) audiovisuele werken of podiumkunsten. Deze techniek is voornamelijk bedoeld voor vennootschappen die reeds belast worden aan 25%. Voor vennootschappen die onderworpen worden aan het 20%-tarief  (op de eerste 100.000 EUR belastbare winst) is dit systeem niet interessant. Zoals steeds dienen er enkele voorwaarden voldaan te worden. Wij lichten u graag de specifieke kenmerken van dit fiscaal systeem toe.

Hoeveel bedraagt het belastingvoordeel?

Het voordeel is eigenlijk tweedelig: een fiscaal voordeel (aan 5,25%) en een financieel voordeel (aan bijv. 4,51%). Uw belegging geniet een vrijstelling van 421%. Het vrijgestelde bedrag wordt bijgevolg afgetrokken van uw belastbare basis en genereert een hogere belastingbesparing (aan 25%) dan uw investering.

Een voorbeeld verduidelijkt:

Stel u investeert 100.000 EUR met uw vennootschap in AJ.2022 in audiovisuele werken en/of podiumkunsten:

 • Fiscaal voordeel: 100.000 EUR x 421% x 25% = 105.250 EUR
 • Financieel voordeel: 100.000 EUR x 4,51% netto (over 18 maanden) = 4.510 EUR

Resultaat: -100.000 EUR + 105.250 EUR  + 4.510 EUR = 9.760 EUR.

Met andere woorden bedraagt uw nettowinst van de Tax Shelter 9,76%.

Hoe werkt het fiscaal voordeel?

Uw vennootschap zal via het sluiten van een raamovereenkomst een tax shelter attest ‘kopen’ van de producent van het werk. Deze investering dient uiterlijk betaald te zijn drie maanden na het ondertekenen van de raamovereenkomst.

In ruil hiervoor krijgt uw vennootschap een voorlopige belastingvrijstelling die dan definitief wordt eenmaal de producent van het werk oplevert en de definitieve taks shelter attesten opgesteld worden door de FOD Financiën.

Heeft u liquide middelen over met uw vennootschap die u op vandaag niet nodig heeft, betaalt u reeds 25% vennootschapsbelasting en zal u de komende jaren nog voldoende winst maken? Overweeg zeker de mogelijkheid om te investeren in een Tax Shelter. Vragen? Een mail of telefoontje volstaat!

Indien u omtrent deze onderwerpen verdere vragen zou hebben, kunt u ons uiteraard steeds contacteren. Dit kan zeer eenvoudig via ward@flamee.be .

Het Flamée & Partners Kenniscentrum

Heeft u vragen?

Neem contact op met éen van
onze adviseurs. Wij helpen u graag verder!

Misschien ook interessant voor u?

 • Actua / Publicaties

  Medische beroepen en btw - een korte opfrissing

 • Actua / Publicaties

  Elektronisch factureren - Een kans voor kmo's en éénmanszaken om 120% fiscaal aftrekbaar te investeren

 • Actua / Publicaties

  Het statuut van beroepsverkoper – rechten, maar ook plichten