Is uw kind nog fiscaal te uwen laste?

Het feit dat u fiscaal één of meer personen ten laste heeft, speelt een grote rol bij het bepalen van de door u te betalen personenbelasting. Een persoon ten laste zorgt namelijk voor een verhoging van de belastingvrij som, zijnde dus het gedeelte van uw inkomen waarop u geen belasting verschuldigd bent. In dit artikel staan we graag stil bij het begrip kind ten laste.

Kinderen ten laste voor inkomstenjaar 2023

Bij echtgenoten en wettelijk samenwonenden, die gemeenschappelijk worden belast in één aanslag, wordt de extra belastingvrije som aangerekend bij de partner met het hoogste belastbare inkomen.

Bij feitelijk samenwonenden, die ieder afzonderlijk een belastingaangifte indienen en individueel worden belast, wordt de verhoging van de belastingvrije som aangerekend bij de partner die de personen ten laste neemt in zijn/haar aangifte. U kan met andere woorden steeds ‘kiezen’ bij wie het kind fiscaal ten laste genomen wordt.

Om fiscaal als ten laste beschouwd te kunnen worden, moet men op 1 januari van het aanslagjaar (2024) deel uitmaken van het gezin van de belastingplichtige én mag deze persoon tijdens het inkomstenjaar (2023) persoonlijk geen nettobestaansmiddelen genoten hebben die netto meer bedragen dan:

 • 7.010 EUR, indien het gaat om een gehandicapt kind dat ten laste is van een belastingplichtige die alleen belast wordt;
 • 5.520 EUR, indien het gaat om een kind dat ten laste is van een belastingplichtige die alleen belast wordt;
 • 3.820 EUR, in alle andere gevallen.

Hoeveel nettobestaansmiddelen mag uw kind ‘verdienen’?

Alle inkomsten van uw kind samen vormen zijn of haar nettobestaansmiddelen. Hiermee wordt bedoeld: alle beroepsinkomsten (bijv. loon uit een studentenjob), onroerende inkomsten (bijv. huurinkomsten) en diverse inkomsten (bijv. ontvangen onderhoudsgelden).

Echter, de eerste schijf van 3.190 EUR beroepsinkomsten en de eerste schijf van 3.820 EUR ontvangen onderhoudsgelden tellen niet mee voor de berekening van de nettobestaansmiddelen.

Eénmaal alles is opgeteld, kunt u nog een forfaitaire kostenaftrek toepassen van 20% op deze inkomsten (met een minimum van 530 EUR).

Uw kind mag met andere woorden in 2023 bruto maximaal:

 • 7.965 EUR verdienen, indien u gemeenschappelijk belast wordt (bijv. gehuwd)
 • 10.090 EUR verdienen, indien u afzonderlijk belast wordt (bijv. alleenstaande)
 • 11.952,50 EUR verdienen, indien u afzonderlijk belast wordt en uw kind een handicap heeft.

Er wordt hierbij wel verondersteld dat uw kind geen andere inkomsten heeft ontvangen in 2023 dan deze brutolonen uit studentenarbeid en geen werkelijke beroepskosten aangeeft.

Een verhoging van uw belastingvrije som is uiteraard fiscaal gezien een positief gegeven! Het is dan ook belangrijk erover te waken dat uw kind zo lang mogelijk fiscaal als ten laste wordt aanzien. Indien u vragen heeft hieromtrent, aarzel dan niet om ons te contacteren via roeland@flamee.be.

Het Flamée en Partners team

Heeft u vragen?

Neem contact op met éen van
onze adviseurs. Wij helpen u graag verder!

Misschien ook interessant voor u?

 • Actua / Publicaties

  Een huwelijks- of communiegeschenk – aftrekbaar als beroepskost?

 • Actua / Publicaties

  De pensioenbonus – wie, wat, waar en wanneer?

 • Actua / Publicaties

  Huur aftrekken als beroepskost: vergeet bijlage 270 MLH niet!