Inbreng ten behoeve van een derde als alternatieve fiscaalvriendelijke schenking

We hadden het in één van onze vorige webinars over waarom schenken goedkoper is dan erven. Omwille van de afschaffing van de zgn. kaasroute, waarbij bijv. aandelen zonder schenkbelasting konden worden geschonken voor een Nederlandse notaris, zijn specialisten recentelijk op zoek gegaan naar alternatieve manieren om bepaalde zaken op een fiscaalvriendelijke manier te gaan schenken. Hiertoe zijn heel wat mogelijkheden voorhanden, doch zijn er heel wat die op heden nog geen 100% rechtszekerheid kunnen bieden. Een techniek die op heden de nodige populariteit geniet is die van de zogenaamde ‘inbreng ten behoeve van een derde’. Wat houdt deze techniek exact in? En is deze techniek eventueel voor u van toepassing?

Werkwijze

De inbreng ten behoeve van een derde houdt in dat goederen, die u wenst toe te bedelen aan een bepaalde begiftigde, ingebracht worden in een vennootschap. De uitgegeven aandelen van voornoemde vennootschap kunnen ingeschreven worden op naam van een andere persoon dan de inbrenger (in casu de begiftigde). Vandaar de benaming ‘inbreng ten behoeve van een derde’.

Het vennootschapsrecht maakt geen melding dat zulke inbreng ten behoeve van een derde verboden is. Het is desalniettemin van cruciaal belang dat de verrichting als een ‘onrechtstreekse’ schenking kwalificeert. Een onrechtstreekse schenking is een schenking via een neutrale handeling zoals een overschrijving. Net als bij een handgift dient er op een onrechtstreekse schenking geen schenkbelasting te worden betaald. Omwille van dit feit moet er, net zoals bij een bankgift, een ‘pacte adjoint’ worden opgesteld. Dit is een overeenkomst tussen de schenker en de begiftigde die opgesteld wordt nadat de inbreng in de vennootschap gebeurd is. In dit pacte adjoint wordt de neutrale handeling, de inbreng van goederen in de vennootschap, als onrechtstreekse schenking gekwalificeerd en kunnen voorwaarden en lasten aan de schenking gekoppeld worden, zoals een conventioneel beding van terugkeer.

Aandachtspunt

In vele vennootschapsvormen dient een inbreng per definitie per notariële akte te geschieden. Dit maakt dat niet iedere vennootschapsvorm geschikt is voor het toepassen van bovenstaande techniek. De maatschap is in deze de vennootschapsvorm die het meest courant wordt gehanteerd. Bij een maatschap kunnen goederen namelijk ingebracht worden op onderhandse wijze. Bij een maatschap is het daarenboven mogelijk voor de schenker om (bijna) volledige controle te behouden over de ingebrachte goederen.

Los van het feit dat de Vlaamse Belastingdienst in se geen negatieve gevolgen verbindt aan de inbreng in een maatschap ten behoeve van een derde bij wijze van onrechtstreekse schenking, kan ze nog steeds van mening zijn dat de controle die de schenker kan blijven behouden na de inbreng in die mate verregaand is, dat ze de inbreng herkwalificeert als een schenking onder opschortende voorwaarde. Wordt hoe dan ook vervolgd..

Heeft u hier reeds vragen over? Aarzel dan niet ons te contacteren via ward@flamee.be . Wij helpen u graag verder bij het optimaliseren van uw successie- en vermogensplanning.

Het Flamée & Partners Kenniscentrum

Heeft u vragen?

Neem contact op met éen van
onze adviseurs. Wij helpen u graag verder!

Misschien ook interessant voor u?

  • Actua / Publicaties

    Een huwelijks- of communiegeschenk – aftrekbaar als beroepskost?

  • Actua / Publicaties

    De pensioenbonus – wie, wat, waar en wanneer?

  • Actua / Publicaties

    Huur aftrekken als beroepskost: vergeet bijlage 270 MLH niet!