Identificeer snel de bestuurder van uw bedrijfswagen bij een verkeersovertreding

Een enveloppe van de politiediensten met daarin een verkeersboete, daar wordt niemand vrolijk van. Echter, een extra boete riskeren is nog veel erger … Hoe u dit vermijdt, lichten wij u graag toe in onderstaand artikel.

De wet stelt dat, behoudens tegenbewijs, de eigenaar van een wagen wordt geacht de bestuurder geweest te zijn op het ogenblik van het begaan van een verkeersovertreding. Volgens de FOD Mobiliteit en Vervoer, echter, reden in 2022 ongeveer 561.000 Belgen met een bedrijfswagen. Daar kan een soortgelijke redenering niet gevolgd worden, immers zou dan de onderneming-eigenaar van de bedrijfswagen aangeduid worden als bestuurder. Daarom rust op rechtspersonen de verplichting om de effectieve bestuurder van het voertuig binnen de 15 dagen te identificeren.

Het is bij dergelijke identificatie dat nogal vaak praktische problemen en onbillijkheden opduiken. Ondernemers betalen ter goeder trouw de verkeersboete, en gaan ervan uit dat alles in orde is. Maanden (en soms zelfs jaren) later ontvangt men dan compleet onverwacht een tweede boete, omdat men niet binnen 15 dagen na verzendingsdatum van de boete de effectieve bestuurder heeft geïdentificeerd, ook al werd de oorspronkelijke boete correct betaald.

De identificatieplicht kon in het verleden op weinig bijval rekenen. Voornamelijk het feit dat ondernemers ten onrechte dachten dat alle formaliteiten voldaan waren en dan alsnog een vrij hoge boete (tot zelfs €4.000 of meer) kregen, leek onredelijk. Daarom liep in november 2022 een proefproject bij justitie, waarbij ondernemers een minnelijke schikking kregen van €509. Daarnaast werd de procedure om een bestuurder te identificeren vereenvoudigd. Dit kan nu versimpeld door aan te melden als onderneming op Justonweb.be/fines. Het feit dat de identificatie binnen de 15 dagen en zonder bijkomende herinnering of waarschuwing dient te gebeuren, blijft onveranderd.

Het proefproject met minnelijke schikkingen van €509 werd intussen tijdelijk opgeschort, doch de vereenvoudigde identificatie blijft verder bestaan. Ongeacht de effectieve hoogte van de boete, blijft de boodschap dat u als onderneming te allen tijde zo snel mogelijk na verzendingsdatum van een verkeersboete (en zeker binnen de 15 dagen) de effectieve bestuurder van de bedrijfswagen dient te identificeren. Zeker indien u weet dat Justitie aankondigde in 2023 elke overtreding te zullen vervolgen.

Heeft u hier vragen over? Een mailtje of telefoontje naar ons kantoor volstaat. Graag tot uw dienst.

Het Flamée en Partners team

Heeft u vragen?

Neem contact op met éen van
onze adviseurs. Wij helpen u graag verder!

Misschien ook interessant voor u?

  • Actua / Publicaties

    Registreer uw vennootschap in het UBO-register & vermijd een schrapping met kwalijke gevolgen!

  • Actua / Publicaties

    Wanneer nog bouwen of verbouwen aan 6% btw?

  • Actua / Publicaties

    Beroep doen op het systeem van flexi-jobs?