Studentenjobs anno 2022

Met de zomervakantie voor de deur is de periode van studentenjobs opnieuw aangebroken. Om toch maar dat extra festival en/of die zomertrip te kunnen meepikken, dient er namelijk eerst het nodige werk geleverd te worden. Ingevolge de coronacrisis werden aan het geldend fiscaal stelsel enkele (al dan niet) tijdelijke versoepelingen toegevoegd. Welke regels zijn op vandaag ook alweer van toepassing? Wij verduidelijken het graag voor u!

475-uren regeling

Wie als jobstudent aan de slag gaat, geniet per definitie van een gunstiger fiscaal stelsel dan een klassieke werknemer. Ook de loonkost voor de werkgever ligt een stuk ligger dan bij een klassieke arbeidsovereenkomst. Meer bepaald betaalt de student enkel een solidariteitsbijdrage van 2,71% op het brutoloon. Er is geen bedrijfsvoorheffing verschuldigd. De werkgever betaalt een solidariteitsbijdrage ten belope van 5,42% bovenop het brutoloon.

Bovengenoemde bijdragen zijn enkel van toepassing voor zover de vooropgestelde grens van 475 jaarlijkse uren niet overschreden wordt. Als werkgever is het dus van belang om op voorhand te verifiëren of de betreffende student zijn contingent al overschreden heeft of niet. De uren van verschillende werkgevers dienen namelijk samengeteld. De reeds gepresteerde uren kunnen worden geconsulteerd via studentatwork.be!

In de nasleep van de coronacrisis is beslist dat de eerste 45 uren van het eerste kwartaal geneutraliseerd worden voor het contingent van 475 uren. Meer nog: voor studenten actief in de zorgsector of het onderwijs tellen alle gepresteerde uren van de eerste twee kwartalen niet mee.

Opgelet: Kind fiscaal nog ten laste?

Ongeacht het aantal gepresteerde uren dient nog rekening gehouden te worden met een andere factor: het al dan niet fiscaal ten laste zijn van de ouders. Naargelang de gezinssituatie gelden er enkele maximumbedragen voor wat betreft het brutobedrag dat men in totaliteit mag verdienen op jaarbasis.

GezinssituatieMaximaal brutobedrag
Ouders gezamenlijk belast€7.272,50
Ouders apart belast€9.210,00

Deze bedragen gelden alleen in volgende situaties:

 • De student heeft geen andere ‘bestaansmiddelen’ dan het loon uit studentenarbeid;
 • De student vermeldt geen werkelijke beroepskosten op de belastingaangifte.

Heeft u nog vragen over studentenarbeid? Wenst u als werkgever een jobstudent in dienst te nemen? Geef ons gerust een seintje. Wij bekijken graag voor u de te vervullen formaliteiten!

Wij helpen u hierbij graag verder.

Het Flamée & Partners Kenniscentrum

Heeft u vragen?

Neem contact op met éen van
onze adviseurs. Wij helpen u graag verder!

Misschien ook interessant voor u?

 • Actua / Publicaties

  Een huwelijks- of communiegeschenk – aftrekbaar als beroepskost?

 • Actua / Publicaties

  De pensioenbonus – wie, wat, waar en wanneer?

 • Actua / Publicaties

  Huur aftrekken als beroepskost: vergeet bijlage 270 MLH niet!