Cryptomunten – aangifteplicht buitenlandse crypto-rekening

Op vandaag bezitten naar schatting 300.000 Belgen cryptomunten, zoals Bitcoin … Misschien bent u zelf ook in het bezit van enkele van deze virtuele munten? Vele van deze cryptomunten worden aangehouden via buitenlandse platformen. De vraag is dan ook in welke mate dergelijke zogenaamde wallets dienen te worden aangegeven aan het CAP en worden opgenomen in de aangifte personenbelasting.

Het Centraal Aanspreekpunt (CAP) is een register dat de nummers en identificatiegegevens bevat van buitenlandse rekeningen, aangehouden door Belgische rijksinwoners. Belgische rijksinwoners hebben de verplichting een buitenlandse rekening te melden bij het CAP en deze aangifte ook te bevestigen middels hun jaarlijkse aangifte personenbelasting. Dit dient specifiek te gebeuren voor alle rekeningen aangehouden bij bank-, wissel-, krediet- en spaarinstellingen.

Volgens de minister vallen alle rekeningen die niet bij een dergelijke instelling worden aangehouden buiten het toepassingsgebied  van deze reglementering, waardoor een aanmelding in feite niet verplicht is. Er is sprake dat het toepassingsgebied van de CAP zou worden uitgebreid, maar daaromtrent is het nog wachten op adviezen van de CFI en de NBB. Dit is op heden in elk geval nog niet gebeurd. Bovendien is er sowieso ook een praktisch bezwaar: een buitenlandse rekening dient geïdentificeerd te worden aan de hand van een rekeningnummer toegekend door een dergelijke financiële instelling. Tegoeden van crypto-platformen worden vaak niet aangehouden via een rekening met een dergelijk rekeningnummer.

Op heden lijkt men het er min of meer over eens te zijn dat een aangifteverplichting van de evt. buitenlandse crypto-rekeningen niet van toepassing is. Of dit in de toekomst zal wijzigen, is koffiedik kijken.

In elk geval dient u zeker ook aandacht te hebben voor de fiscaliteit verbonden met dergelijke beleggingen. Heeft u hierover vragen? Laat het ons gerust weten.

Indien u omtrent deze onderwerpen verdere vragen zou hebben, kunt u ons uiteraard steeds contacteren. Dit kan zeer eenvoudig via ward@flamee.be .

Wij helpen u hierbij graag verder.

Het Flamée & Partners Kenniscentrum

Heeft u vragen?

Neem contact op met éen van
onze adviseurs. Wij helpen u graag verder!

Misschien ook interessant voor u?

  • Actua / Publicaties

    Een huwelijks- of communiegeschenk – aftrekbaar als beroepskost?

  • Actua / Publicaties

    De pensioenbonus – wie, wat, waar en wanneer?

  • Actua / Publicaties

    Huur aftrekken als beroepskost: vergeet bijlage 270 MLH niet!