Belastingvermeerdering vermijden? Betaal voldoende vooraf!


Voor ondernemers is het dikwijls toch even schrikken op het moment dat zij hun jaarlijks aanslagbiljet personenbelasting of vennootschapsbelasting in de bus krijgen. Om deze vaak significante uitgave toch ietwat te spreiden, kan de onderneming een gedeelte van de te betalen belastingen voorafbetalen.

Voorafbetalingen zijn niet verplicht, maar indien uw onderneming onvoldoende voorafbetaalt, zal zij een belastingvermeerdering krijgen van 9% voor inkomstenjaar 2024! Voor inkomstenjaar 2023 bedroeg de vermeerdering ‘slechts’ 6,75%.

Deze belastingvermeerdering wordt standaard toegepast, maar kan weldegelijk worden vermeden. Immers, indien u voldoende op voorhand betaalt, dan ontvangt u een zogenaamde bonificatie (lees: belastingvermindering) die de belastingvermeerdering van 9% volledig naar nul kan herleiden.

Afhankelijk van wanneer u de voorafbetaling doet, krijgt u een ander belastingvoordeel. Voor ondernemingen met een boekjaar gelijk aan een kalenderjaar bedraagt dit:

 • Voorafbetaling 1: uiterlijk tegen 10 april 2024 – belastingvoordeel 12%;
 • Voorafbetaling 2: uiterlijk tegen 10 juli 2024 – belastingvoordeel 10%;
 • Voorafbetaling 3: uiterlijk tegen 10 oktober 2024 – belastingvoordeel 8%;
 • Voorafbetaling 4: uiterlijk tegen 20 december 2024 – belastingvoordeel 6%.

Indien u geen voorafbetaling heeft gedaan in de eerste en tweede periode dan zal u in principe steeds een belastingverhoging hebben aangezien het voordeel vanaf de derde periode lager is dan de vermeerdering van 9%.

De enige manier om deze belastingvermeerdering toch nog te vermijden is een hoger bedrag aan voorafbetaling te storten dan wat u in principe verschuldigd bent aan belastingen.

Het is vaak interessant om bij uw bank een lening af te sluiten om deze voorafbetaling te financieren. De interesten die u betaald op deze lening zullen normaalgezien heel wat lager zijn dan de 9% die van toepassing is als belastingvermeerdering en bovendien zijn deze interesten aftrekbaar als kost.

Indien u voor boekjaar 2024 een positief resultaat verwacht, zal het meer dan ooit interessant zijn om tijdig en voldoende vooraf te betalen. Uiteraard staan wij u hierin graag bij om op een rationele manier aan voorafbetalingen te doen. Heeft u hier vragen over, geef dan gerust een seintje!

Het Flamée en Partners team

Heeft u vragen?

Neem contact op met éen van
onze adviseurs. Wij helpen u graag verder!

Misschien ook interessant voor u?

 • Actua / Publicaties

  Registreer uw vennootschap in het UBO-register & vermijd een schrapping met kwalijke gevolgen!

 • Actua / Publicaties

  Wanneer nog bouwen of verbouwen aan 6% btw?

 • Actua / Publicaties

  Beroep doen op het systeem van flexi-jobs?