Verkoop aan particuliere klanten in EU

Is uw bedrijf in de EU gevestigd, dan gelden er verschillende btw-eisen, afhankelijk van het land en naargelang u goederen of diensten verhandelt.

Elektronische diensten in de EU

Elektronische diensten zijn diensten die men over het internet verleent. Denk maar aan de online levering van software, het digitaal abonnement op uw krant, het kopen van een e-book, …

Bij elektronische diensten mag u als Belgische ondernemer met Belgische btw factureren aan elke particulier uit elk EU-land, op voorwaarde dat u de omzetdrempel niet overschrijdt. Overschrijdt u de omzetdrempel van 10.000 EUR per kalenderjaar wel, dan moet u buitenlandse btw aanrekenen. Dit geldt ook voor alle andere transacties van dat jaar én van het daaropvolgende kalenderjaar.

Betekent dit dat u in alle EU-landen waar u aan particulieren hebt verkocht een btw-nummer moet aanvragen wanneer u de drempel overschrijdt ? Neen, gelukkig niet. U kan de buitenlandse btw voldoen via een bijzondere aangifte, namelijk de MOSS-aangifte (Mini One Stop Shop). Deze aangifte zorgt ervoor dat u zich niet hoeft te registeren bij de belastingdienst in elk EU-land waar u levert, maar dat u in België per kwartaal uw MOSS-aangifte kunt indienen en betalen. Vervolgens zorgt de btw-administratie zelf voor de doorstorting van de verschuldigde btw aan de verschillende EU-landen.

Verkoop op afstand aan particuliere klanten in EU

Het stelsel voor verkopen op afstand is van toepassing indien aan volgende twee voorwaarden is voldaan:

 • De verkoper zelf, of door iemand die voor zijn rekening handelt, verhandelt de goederen naar de afnemer, vanuit een Lidstaat van de Europese Unie naar een andere Lidstaat van diezelfde gemeenschap;
 • De afnemer is een natuurlijke, niet-btw-plichtige persoon (of een persoon die door een afwijkende regeling wordt gedekt).

Verkoopt u goederen op afstand aan een particulier uit een andere EU-lidstaat, dan is die levering normaliter onderworpen aan de Belgische btw. Overschrijdt uw omzet op jaarbasis het drempelbedrag, dan zal u moeten factureren met buitenlandse btw. Het drempelbedrag is verschillend per EU-lidstaat en bedraagt in de meeste gevallen 100.000 EUR of 35.000 EUR. Het verschil met de elektronische diensten is dat u bij het overschrijden van de drempel wél verplicht bent om in die andere EU-lidstaat een btw-nummer aan te vragen en lokale btw-aangiften zal moeten indienen. Op vandaag bestaat er voor de verkopen op afstand namelijk geen gelijkaardig systeem als de MOSS-aangifte voor elektronische diensten.

Wat verandert er concreet vanaf 1 juli 2021?

Men zal de verschillende nationale omzetdrempels in de verschillende EU-landen gelijkschakelen. Er zal voortaan een uniforme omzetdrempel van 10.000 EUR van toepassing zijn voor alle EU-lidstaten. Bovendien is deze nieuwe drempel van toepassing voor afstandsverkopen én elektronische diensten samen. De grens zal dus veel sneller bereikt worden waardoor meer webshops buitenlandse btw zullen moeten aanrekenen.

Wordt de drempel van 10.000 EUR overschreden, dan zal u (in principe) in elke EU-lidstaat waar u aan particulieren  verkoopt een btw-nummer moeten aanvragen en moeten voldoen aan de lokale btw-verplichtingen.

Een tweede vereenvoudiging zal er vanaf 1 juli 2021 echter voor zorgen dat dit veel minder complex wordt. De MOSS-aangifte, die op heden enkel voor elektronische diensten kon worden toegepast, zal ook kunnen worden gebruikt om de buitenlandse btw voor verkopen op afstand te voldoen. De MOSS-aangifte wordt vanaf 1 juli ek dan de OSS-aangifte (One Stop Shop).

Wilt u hier graag meer over weten? Neem dan zeker contact op!

Heeft u vragen?

Neem contact op met éen van
onze adviseurs. Wij helpen u graag verder!

Misschien ook interessant voor u?

 • Actua / Publicaties

  Kwijting aan de bestuurders: waarom elk jaar op de agenda van de aandeelhoudersvergadering?

 • Actua / Publicaties

  Bijverdienen als jobstudent? Implicaties op uw belastingen en/of die van uw ouders?

 • Actua / Publicaties

  Een huis kopen via lijfrente – de toekomst van vastgoedinvesteringen?