Hervorming goederenrecht

De hervorming van het goederenrecht is in werking getreden op 1 september 2021. Het goederenrecht zal belangrijke gevolgen hebben op vele maatschappelijke vlakken,  zowel  in de  privé-context als in een professionele omgeving. Dat betekent dat ook vennootschappen, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, aan dit goederenrecht zullen moeten voldoen.

Hervorming goederenrecht: oud recht in een nieuwe verpakking?

Aan de wet tot de hervorming van het goederenrecht heeft men gesleuteld om het oude zakelijke rechtssysteem eenvoudiger, flexibeler en moderner te maken. De nieuwe regeling heeft enkel invloed op rechtshandelingen en rechtsfeiten die plaatsvinden na de inwerkingtreding van de nieuwe wet, tenzij de partijen anders zijn overeengekomen. Eén van de voornaamste wijzigingen die in dit artikel aan bod zullen komen betreft de aanpassingen aan het vruchtgebruik.

Termijn

De maximumtermijn van het vruchtgebruik ten aanzien van een rechtspersoon kan nu worden bepaald voor een periode van 30 jaar tot 99 jaar. Uit de wet blijkt nu ook duidelijk dat het faillissement van de rechtspersoon die het vruchtgebruik bezit, impliceert dat het vruchtgebruik terug aanwast bij de blote eigenaar. Tevens eindigt het vruchtgebruik niet in geval van fusie of splitsing, behoudens andersluidende overeenkomst.

Recht op vruchten

Voortaan is het zo dat de vruchtgebruiker enkel gerechtigd is op de vruchten, indien deze afgescheiden of opeisbaar zijn in de loop van het vruchtgebruik. Specifiek voor dividenden uit aandelen betekent dit dat de beslissing van de algemene vergadering het toonaangevende moment wordt: indien deze beslissing valt in de loop van het vruchtgebruik, dan komen de dividenden aldus toe aan de vruchtgebruiker.

Grove herstellingen

De blote eigenaar is in principe gehouden tot het voldoen van de kosten van de uitvoering van de grove herstellingen. Deze herstellingen kunnen echter enkel worden uitgevoerd na overleg met de vruchtgebruiker. De blote eigenaar kan wel van de vruchtgebruiker eisen om in gelijke mate bij te dragen in de kosten. Deze bepalingen zijn van aanvullend recht. Dit heeft tot gevolg dat de partijen hier contractueel van kunnen afwijken. Een weloverwogen en goede omschrijving in uw contract is bijgevolg van cruciaal belang.

Contractvrijheid

Het nieuwe goederenrecht biedt meer contractuele flexibiliteit voor de partijen. Dat betekent dat er meer ruimte is om voor de partijen regelingen uit te werken. Deze zijn natuurlijk aangepast op maat van hun specifieke wensen.

Wenst u meer informatie over de nieuwe wijzigingen inzake het goederenrecht en wat dit nu concreet betekent voor uw onderneming? Neem dan gerust contact op!

Heeft u vragen?

Neem contact op met éen van
onze adviseurs. Wij helpen u graag verder!

Misschien ook interessant voor u?

  • Actua / Publicaties

    Een huwelijks- of communiegeschenk – aftrekbaar als beroepskost?

  • Actua / Publicaties

    De pensioenbonus – wie, wat, waar en wanneer?

  • Actua / Publicaties

    Huur aftrekken als beroepskost: vergeet bijlage 270 MLH niet!