Help! Mijn onderneming is gemengd btw-plichtig…

Bij gemengde btw-plicht is de btw op bepaalde aankoopfacturen slechts deels aftrekbaar… Het is dan ook heel belangrijk om te weten of de onderneming in kwestie gemengd btw-plichtig is of niet en welke formaliteiten hier precies mee gepaard gaan. We vatten het graag even voor u samen in dit artikel!

Wat?

Gemengde btw-plicht ontstaat wanneer er zowel handelingen plaatsvinden onderworpen aan de btw als handelingen vrijgesteld van btw (volgens de specifieke btw-wetsartikels).

Een vaak voorkomend voorbeeld is een specifieke economische activiteit, onderworpen aan btw, in combinatie met de verhuur van onroerend goed aan particulieren (typisch in de meeste gevallen zonder toepassing van btw).

Methoden recht op aftrek

Er zijn twee methoden om het recht op aftrek te bepalen in het geval van een gemengde btw-belastingplichtige:

 • Ten eerste is er de methode van het algemeen verhoudingsgetal, waarbij alle aftrekbare btw slechts deels afgetrokken wordt. Het verhoudingsgetal wordt bepaald in functie van de btw-onderworpen omzet. Indien 80% van de omzet met btw wordt gerealiseerd, zal 80% van de btw op de aankoopfacturen aftrekbaar zijn. Dit uiteraard onder voorbehoud van andere beperkingen (personenwagens: 35%-50%, onthaalkosten: 0%, enz.).

De eerste keer wordt het verhoudingsgetal geraamd. Per einde kalenderjaar wordt het definitieve getal berekend. Dit is tevens het voorlopige getal van het komende jaar.

 • Verder is er de afwijkende methode van het werkelijk gebruik, waarbij de btw aftrekbaar is voor kosten verbonden aan omzet met btw. Kosten, bijvoorbeeld, voor de verkoop van meubilair (zoals de aankoop ervan) is volledig aftrekbaar, terwijl de kosten verbonden aan een verhuurd gebouw (zonder btw) niet aftrekbaar is. Voor de niet-toewijsbare kosten wordt een bijzonder verhoudingsgetal toegepast. De werking is analoog aan het algemeen verhoudingsgetal. Echter, deze kan ook bepaald worden in functie van andere zaken dan de omzet, zoals oppervlakte of tijdsbesteding.

Toepassen werkelijk gebruik – nieuwe administratieve formaliteit

Recent is er door de belastingadministratie een nieuwe administratieve formaliteit ingevoerd voor gemengde btw-belastingplichtigen. Zo zal de toepassing van het werkelijk gebruik steeds bij de btw-administratie dienen te worden gemeld. Indien op vandaag reeds het werkelijk gebruik wordt toegepast, heeft de onderneming tijd tot 30/06/2023 om dit te melden aan de btw-administratie. Dit via het formulier E-604-B.

Voor onze klanten waarvan wij zelf de btw-aangiftes verzorgen, bekijken wij uiteraard of er stappen dienen te worden ondernomen!

Heeft u hier vragen over? Aarzel dan niet om ons te contacteren! Wij helpen u graag verder.

Het Flamée en Partners team

Heeft u vragen?

Neem contact op met éen van
onze adviseurs. Wij helpen u graag verder!

Misschien ook interessant voor u?

 • Actua / Publicaties

  Een huwelijks- of communiegeschenk – aftrekbaar als beroepskost?

 • Actua / Publicaties

  De pensioenbonus – wie, wat, waar en wanneer?

 • Actua / Publicaties

  Huur aftrekken als beroepskost: vergeet bijlage 270 MLH niet!