Fiscale stimulans voor het investeren in uw eenmanszaak met eigen middelen

Het is niet nieuw dat eenmanszaken via een belastingkrediet kunnen worden beloond voor de investeringen die ze verrichten met eigen middelen. Desondanks lijkt het ons nuttig om dit even op te frissen en de berekeningswijze van dit voordeel voor u te verduidelijken.

Het belastingkrediet voor aangroei van eigen middelen wil de financiering van investeringen met eigen middelen in een eenmanszaak belonen. Hierbij komen zowel immateriële, materiële als financiële vaste activa in aanmerking, beperkt tot hun beroepsmatige gebruik. Het belastingkrediet betreft een netto belastingbesparing, aangezien het wordt afgetrokken van uw te betalen belastingen. Dit systeem is enkel van toepassing voor zelfstandigen die via een eenmanszaak werken, zowel in hoofd- als in bijberoep.

Berekeningswijze

U kunt een belastingbesparing van 10% genieten op de aangroei van uw eigen geïnvesteerde middelen. De eigen middelen worden jaarlijks berekend door de fiscale waarde van uw activa te bepalen en te verminderen met uw beroepsmatige schulden met een oorspronkelijke looptijd van meer dan één jaar.

De eigen middelen van dit boekjaar dient u vervolgens te vergelijken met de hoogste eigen middelen van de drie voorafgaande belastbare tijdperken. Enkel op de eventuele toename kunt u een belastingkrediet van 10% genieten.

Voorbeeld

Stel dat de nettowaarde van uw activa eind 2021 50.000 EUR bedroeg. In 2022 koopt u een machine aan voor 20.000 EUR, zonder hiervoor bijkomend te lenen. In 2022 bedragen uw afschrijvingen 15.000 EUR, waardoor de nettowaarde van uw activa 50.000 EUR + 20.000 EUR – 15.000 EUR   = 55.000 EUR bedraagt. Uw schulden op meer dan één jaar bedroegen eind 2021 30.000 EUR en u betaalde in 2022 10.000 EUR terug zonder bijkomende leningen aan te gaan.

 2022202120192018
Nettowaarde actief55.000 EUR50.000 EUR40.000 EUR50.000 EUR
Schulden >1 jaar– 20.000 EUR– 30.000 EUR– 25.000 EUR– 28.000 EUR
Eigen middelen35.000 EUR20.000 EUR15.000 EUR22.000 EUR

Eind 2022 bedragen uw eigen middelen 35.000 EUR, die we dienen te vergelijken met uw eigen middelen in 2018 die 22.000 EUR bedroegen. De aangroei van uw eigen middelen bedraagt zo 13.000 EUR, waardoor u een belastingkrediet van 1.300 EUR (= 10% x 13.000 EUR) kunt genieten.

Hou er rekening mee dat het belastingkrediet jaarlijks wordt beperkt tot maximum 3.750 EUR.

Heeft u hier specifieke vragen over? Aarzel dan niet om ons te contacteren. Een mail of telefoontje hiervoor volstaat.

Het Flamée en Partners team

Heeft u vragen?

Neem contact op met éen van
onze adviseurs. Wij helpen u graag verder!

Misschien ook interessant voor u?

  • Actua / Publicaties

    Registreer uw vennootschap in het UBO-register & vermijd een schrapping met kwalijke gevolgen!

  • Actua / Publicaties

    Wanneer nog bouwen of verbouwen aan 6% btw?

  • Actua / Publicaties

    Beroep doen op het systeem van flexi-jobs?