BVBA is voortaan BV

Op 1 mei 2019 trad het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) in werking. Sommige bepalingen van dit nieuwe wetboek zijn van dwingende aard en bijgevolg al van toepassing vanaf 1 januari 2020. De voornaamste wijzigingen deden zich voor in hoofde van de BVBA, die voortaan de besloten vennootschap of BV heet. Tijd om de statuten aan te passen is er nog maar wij adviseren om voortaan de correcte benaming (BV) te gebruiken.

Vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (zoals de BVBA) hebben tot 31 december 2023 de tijd om hun statuten aan te passen bij de notaris. Echter, vanaf 1 januari 2020 dient u de nieuwe naamgeving te gebruiken.

De wet voorziet niet onmiddellijk in een sanctie indien u dit nog niet zou gedaan hebben. Het zijn vanzelfsprekend wel zaken die u best aanpast bij het bestellen van briefpapier of het beletteren van een nieuwe bedrijfswagen. Vergeet niet om in uw verkoopfacturen en eventuele handtekening in e-mails de correcte benaming toe te passen. Noteer eveneens dat voor de BV de benaming “zaakvoeder” werd vervangen door “bestuurder”.

Naast deze naamswijziging brengt het nieuwe WVV ook nog heel wat andere aandachtspunten en opportuniteiten met zich mee. Statuten kunnen nu meer dan voorheen geschreven worden op maat van de specifieke situatie van elke ondernemer.

Vraag nu reeds wat de wijziging zal betekenen voor uw statuten en maak reeds gebruik van de verruimde mogelijkheden door ons te contacteren via sally@flamee.be.

Heeft u vragen?

Neem contact op met éen van
onze adviseurs. Wij helpen u graag verder!

Misschien ook interessant voor u?

  • Actua / Publicaties

    Registreer uw vennootschap in het UBO-register & vermijd een schrapping met kwalijke gevolgen!

  • Actua / Publicaties

    Wanneer nog bouwen of verbouwen aan 6% btw?

  • Actua / Publicaties

    Beroep doen op het systeem van flexi-jobs?