De Vlaamse energiepremie: nieuw systeem vanaf 1 oktober

Particulieren en bedrijven die investeren in een bestaande woning, appartement of kantoorgebouw kunnen sinds enige tijd in bepaalde gevallen aanspraak maken op financiële steun. Dit afhankelijk van de mate waarin deze investeringen een hogere energie-efficiëntie of betere woningkwaliteit met zich meebrengen. Deze premies (renovatie- en energiepremie) worden vanaf 1 oktober 2022 eengemaakt en vallen voortaan onder ‘Mijn VerbouwPremie’.  Wij lichten u graag de modaliteiten van deze premie toe.

Doelgroepen

Om aanspraak te kunnen maken op de premies moet het gebouw waarin geïnvesteerd wordt minstens 15 jaar oud zijn. Betreffende de premies voor zonneboilers, warmtepompen en warmtepompboilers dient de omgevingsvergunning meer dan 5 jaar geleden te zijn verleend en moet het gebouw voldoen aan de EPB-voorwaarden. Verder worden volgende doelgroepen onderscheiden:

Eigenaar-bewoner

U kunt de premie aanvragen voor de woning waar uw hoofdverblijfplaats gevestigd is, én waarvan u eigenaar bent. Indien u onder deze doelgroep ressorteert zal uw gezinsinkomen (volgens laatst beschikbaar aanslagbiljet) en gezinssamenstelling het mogelijk soort investeringen en de hoogte van de premie bepalen. Er worden drie inkomenscategorieën vooropgesteld.

Niet eigenaar-bewoner

Indien u investeert in een gebouw waarvan u geen eigenaar bent of waar u niet woont, komt u enkel in aanmerking voor premies betreffende energie-efficiënte investeringen (dakisolatie, muurisolatie, warmtepomp …). Indien u desbetreffend gebouw verhuurt op de private huurmarkt gelden identieke regels. 

Verhuurder aan SVK

Indien u het gebouw verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor heeft u steeds recht op de hoogst mogelijke premie. Dit voor zowel isolatie als renovatiewerken.

In de praktijk

Het bedrag van de premie is afhankelijk van het gezinsinkomen en -samenstelling, de doelgroep, en het type gebouw: al dan niet residentieel. In Mijn VerbouwPremie kunt u premies aanvragen in onderstaande 9 categorieën:

 • Dak: isolatie en renovatie;
 • Buitenmuur: isolatie en renovatie;
 • Vloer: isolatie en renovatie;
 • Ramen en deuren: glas- en buitenschrijnwerk;
 • Binnenrenovatie: binnenmuur, plafond en trap;
 • Elektriciteit en sanitair;
 • Hernieuwbare energieproductie: warmtepomp, warmtepompboiler, zonneboiler.

Na de aanvraag van een premie voor een bepaalde categorie, kunt u de volgende 5 jaar geen nieuwe premie aanvragen voor diezelfde categorie.

In de praktijk

Naar aanleiding van bovenstaande integratie is het van 1 juli 2022 tot en met 30 september 2022 niet langer mogelijk om premies aan te vragen voor categorieën van werken die onderdeel zijn van Mijn VerbouwPremie. Vanaf 1 oktober 2022 is het mogelijk om de eengemaakte premie aan te vragen via één online loket. U kunt facturen inbrengen met een factuurdatum tot 2 jaar terug. Voor aanvragen tussen 1 oktober 2022 en 31 december 2022 kunt u facturen inbrengen tot 2 jaar en 3 maanden terug.

Indien u hieromtrent verdere vragen zou hebben, kunt u ons uiteraard steeds contacteren. Dit kan zeer eenvoudig via ward@flamee.be .

Het Flamée & Partners Kenniscentrum

Heeft u vragen?

Neem contact op met éen van
onze adviseurs. Wij helpen u graag verder!

Misschien ook interessant voor u?

 • Actua / Publicaties

  Medische beroepen en btw - een korte opfrissing

 • Actua / Publicaties

  Elektronisch factureren - Een kans voor kmo's en éénmanszaken om 120% fiscaal aftrekbaar te investeren

 • Actua / Publicaties

  Het statuut van beroepsverkoper – rechten, maar ook plichten