De bankgift – documentatie van essentieel belang

Er vallen tal van redenen te bedenken waarom u zou beslissen een som geld over te maken aan uw kinderen, partner of andere begunstigden. Gelet op het huidig economisch klimaat kan een financieel duwtje in de rug soms net wat meer ademruimte verschaffen. Ook in het kader van successieplanning kan dit een handige tool zijn. Ondanks dat de methodiek eenvoudig lijkt, zijn er toch een aantal zaken waar u rekening mee moet houden. Zodoende komt geen van de partijen in een later stadium voor onaangename verrassingen te staan.

Registratie

Bij de bankgift wordt eenvoudigweg een som geld of een effectenrekening overgeschreven van de rekening van de schenker, naar de rekening van de begiftigde. Men beschouwt dit als een ‘onrechtstreekse schenking’. Het voordeel van de bankgift is dat deze niet verplicht geregistreerd moet worden. U kunt er met andere woorden voor kiezen om de schenking niet te laten registreren en deze zonder betaling van schenkbelasting (vlak tarief van 3% in rechte lijn en tussen partners) laten geschieden.

De keerzijde van de medaille is dat de schenker in dat geval niet binnen de wettelijk bepaalde termijn van 3 jaar mag komen te overlijden. Indien dit toch het geval zou zijn, wordt de schenking aan de nalatenschap toegevoegd, en zal er bijgevolg erfbelasting op verschuldigd zijn door de erfgenamen. Het hoeft geen betoog dat deze erfbelasting in de meeste gevallen een pak hoger zal uitvallen.

Pacte adjoint

Het is van belang dat de datum van de bankgift bewezen kan worden. Daarnaast kan het zijn dat u enkele voorwaarden aan de schenking wenst te verbinden.

In dat opzicht kan het interessant zijn om vóór en na de overschrijving enkele onderhandse documenten op te maken. Als schenker kunt u eventuele voorwaarden vastleggen in een intentiebrief. Vervolgens dient de begunstigde een brief op te maken waarin deze aangeeft de vooropgestelde voorwaarden te aanvaarden (aanvaardingsbrief).

Na de overschrijving kunnen schenker en begiftigden dan nog de voorwaarden gekoppeld aan de schenking bevestigen middels het ondertekenen van de ‘pacte adjoint’ (bevestigingsbrief). Dit document geldt dan eveneens als bewijs van de schenking. De volgorde waarin dit alles gebeurt is van cruciaal belang!

ndien u hieromtrent verdere vragen zou hebben, kunt u ons uiteraard steeds contacteren. Dit kan zeer eenvoudig via ward@flamee.be .

Het Flamée & Partners Kenniscentrum

Heeft u vragen?

Neem contact op met éen van
onze adviseurs. Wij helpen u graag verder!

Misschien ook interessant voor u?

  • Actua / Publicaties

    Medische beroepen en btw - een korte opfrissing

  • Actua / Publicaties

    Elektronisch factureren - Een kans voor kmo's en éénmanszaken om 120% fiscaal aftrekbaar te investeren

  • Actua / Publicaties

    Het statuut van beroepsverkoper – rechten, maar ook plichten