Uw onderneming klaar voor overdracht

U heeft uw hele leven hard gezwoegd om van uw familiale onderneming een bloeiende zaak te maken? Lijkt u het ogenblik gekomen om de activiteit over te dragen aan de volgende generatie? Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door de aandelen van uw vennootschap te schenken. In bepaalde gevallen kan een dergelijke schenking, via de Vlaamse regeling voor schenking van familiale vennootschappen, zelfs geschieden aan 0%!

Uw onderneming klaar voor overdracht

Naast de fiscale component van het schenken, dient er ook te worden nagedacht over de clausules die u wenst op te nemen in de schenkingsakte. We zetten graag enkele mogelijkheden voor u op een rijtje:

 • U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om uw aandelen te schenken met voorbehoud van vruchtgebruik. Op die manier schenkt u de kinderen reeds de naakte eigendom van de aandelen en behoudt u het vruchtgebruik. U kan opteren om verder stemrecht op de algemene vergadering en dividendrecht uit te oefenen. Indien u komt te overlijden, zullen de naakte eigenaars automatisch volle eigenaars worden van de aandelen.
 • U kunt de schenking ook koppelen aan een zogenaamde onvervreemdbaarheidsclausule. Deze clausule zorgt ervoor dat uw kinderen de aandelen niet (onmiddellijk) kunnen vervreemden en/of inbrengen in een huwgemeenschap. Een dergelijke clausule is weldegelijk geldig, zolang u hierin niet overdrijft en deze beperkt in de tijd. Op die manier vermijdt u dat uw onderneming snel in vreemde handen terechtkomt.
 • Ook een beding van terugkeer bij vooroverlijden van de begiftigde wordt vaak in de schenkingsvoorwaarden opgenomen. Indien de begiftigde van de schenking vroegtijdig komt te overlijden, komen de geschonken goederen belastingvrij terug naar de schenker. Op die manier vermijdt u opnieuw dat de aandelen van uw vennootschap in vreemde handen terechtkomen.

Elke familiale opvolging vereist specifiek maatwerk, op maat van de vennootschap en op maat van de familiale situatie van de schenker en de begiftigde. Wij hebben hierin jarenlang de nodige expertise opgebouwd en staan u hierin graag bij!

Heeft u vragen?

Neem contact op met éen van
onze adviseurs. Wij helpen u graag verder!

Misschien ook interessant voor u?

 • Actua / Publicaties

  Medische beroepen en btw - een korte opfrissing

 • Actua / Publicaties

  Elektronisch factureren - Een kans voor kmo's en éénmanszaken om 120% fiscaal aftrekbaar te investeren

 • Actua / Publicaties

  Het statuut van beroepsverkoper – rechten, maar ook plichten