De fiscale blauwdruk van minister Van Peteghem – aandachtspunten

Recent kwam de minister van Financiën, dhr. Vincent Van Peteghem, uitvoerig in de media met zijn fiscale blauwdruk. Middels deze informatieve nota wenst de minister enkele concrete initiatieven voorop te stellen om de fiscaliteit te moderniseren, te vereenvoudigen, rechtvaardiger en neutraler te maken.

Deze visienota heeft geenszins enige wetgevend kader op vandaag. Toch kan het interessant zijn de voornaamste krijtlijnen van deze blauwdruk onder de loep te nemen. Dit kan eventueel richtinggevend zijn voor toekomstige fiscale hervormingen; al zullen deze wellicht niet meer in de huidige regering worden gefinaliseerd. De blauwdruk bestaat uit een drietal werven: inkomsten uit arbeid, inkomsten uit vermogen en consumptie. We sommen graag enkele van de belangrijkste ideeën voor u op.

Inkomsten uit arbeid

 • Verhoging van de belastingvrije som van 9.270 EUR naar 13.990 EUR en aanpassing van de progressieve belastingschijven;
 • Bedoeling om één op de vier codes in de belastingaangifte te schrappen;
 • Vrijstelling tot 6.000 EUR voor o.a. flexi-jobs;
 • Terbeschikkingstelling woning / elektriciteit aan bedrijfsleider tegen werkelijke waarde, in plaats van via forfaitaire formule;
 • Verlaagd tarief van 20% naar 15% vennootschapsbelasting op de eerste 200.000 EUR belastbare, máár met hogere minimale bedrijfsleidersbezoldiging;
 • Afschaffen van de meeste alternatieve verloningsvormen (zoals bijv. ecocheques). Maaltijdcheques zouden wel behouden blijven;

Inkomsten uit vermogen

 • Een belastingvrije som op vermogensinkomsten t.b.v. 6.000 EUR;
 • Verlaging standaardtarief roerende voorheffing naar 25%, maar evt. afschaffing van bepaald uitzonderingsregimes (quid VVPR-bis en liquidatiereserves?);
 • Meerwaarden op aandelen worden belast aan 15%;
 • Meerwaardebelasting op de niet-eigen woning t.b.v. 15% + geen belastingverminderingen voor de niet-eigen woning doven uit;
 • Belasting op basis van de werkelijke huurinkomsten in plaats van op het vaak lagere kadastraal inkomen;

Na de aanvraag van een premie voor een bepaalde categorie, kunt u de volgende 5 jaar geen nieuwe premie aanvragen voor diezelfde categorie.

Consumptie

 • Verlenging 6% btw-tarief voor afbraak en heropbouw van de enige en eigen woning;
 • Verlaagde btw-tarieven van 6% en 12% gaan harmoniseren naar een btw-tarief van 9%. Het standaardtarief van 21% blijft bestaan;
 • Voordeel alle aard belasten voor tank- en laadkaarten

U merkt dat de implementatie van deze voorstellen weldegelijk een grondige omslag van ons fiscaal systeem met zich zou meebrengen. Echter, wanneer en op welke manier deze nota ooit in een wetgevend kader zal worden gegoten, is op vandaag nog koffiedik kijken.

Heeft u hierover vragen? Wenst u een doorlichting van uw fiscale situatie in het licht van deze eventueel toekomstige maatregelen? Geef gerust een seintje, wij helpen u hierbij graag.

Indien u hieromtrent verdere vragen zou hebben, kunt u ons uiteraard steeds contacteren. Dit kan zeer eenvoudig via ward@flamee.be .

Het Flamée & Partners Kenniscentrum

Heeft u vragen?

Neem contact op met éen van
onze adviseurs. Wij helpen u graag verder!

Misschien ook interessant voor u?

 • Actua / Publicaties

  Medische beroepen en btw - een korte opfrissing

 • Actua / Publicaties

  Elektronisch factureren - Een kans voor kmo's en éénmanszaken om 120% fiscaal aftrekbaar te investeren

 • Actua / Publicaties

  Het statuut van beroepsverkoper – rechten, maar ook plichten