Bitcoin, EORI-nummer en zorgvolmacht

Wij informeren u via onze Flamée-flash graag opnieuw over enkele juridische, financiële en fiscale onderwerpen die voor u, als ondernemer, belangrijk kunnen zijn.

Wij geven u in het eerste deel meer duiding omtrent de voordelen van de opmaak van een zorgvolmacht. Ten tweede verduidelijken wij u het belang van de aanvraag van een EORI-nummer, zeker nu de Brexit ook effectief een feit is geworden. Tot slot staan wij ook stil bij het populaire fenomeen van de cryptomunten, waarvan Bitcoin het meest bekende voorbeeld is.

De zorgvolmacht – nu ook in een Europees perspectief

Elke wilsbekwame meerderjarige kan een zorgvolmacht uitschrijven om zich op die manier voor te bereiden op de nare gevolgen van onaangename toekomstige gebeurtenissen, zoals een overlijden of een ziekte die handelingsonbekwaamheid veroorzaakt (dementie, …). In die zorgvolmacht wordt een zogenaamde lasthebber aangesteld die over uw financiën waakt als een goede huisvader. Die lasthebber kan uw partner zijn, één van uw kinderen of zelfs een goede vriend. Er is in dat geval geen tussenkomst meer van een (vrede)rechter vereist. Welke handelingen u op het moment van wilsonbekwaamheid wenst over te hevelen, kunt u zelf vrij in de akte bepalen. Echter, de handelingen als bestuurder van uw vennootschap vallen buiten het bestek van de zorgvolmacht. De opvolging van uw bestuursmandaat wordt geregeld in de statuten van de vennootschap.

In België raakt de zorgvolmacht stilaan ingeburgerd. Zo werden in 2020 meer dan 210.000 zorgvolmachten geregistreerd.

Sinds begin dit jaar hebben er nog enkele andere lidstaten van de EU de werking van de zorgvolmacht goedgekeurd (Frankrijk, Portugal, Duitsland en Oostenrijk). Het Europese Parlement heeft de andere lidstaten nu ook geadviseerd om de goedkeuring van de werking van de zorgvolmacht op het agenda te plaatsen.

Dankzij deze Europese dimensie kan de lasthebber van de zorgvolmacht een hoop rompslomp en narigheid worden bespaard, tenminste als in de zorgvolmacht duidelijk wordt aangegeven dat het Belgisch recht er op van toepassing is.

Neem alvast de nodige voorzorgen en laat u informeren over de werking van de zorgvolmacht. Wij bezorgen u hieromtrent graag de nodige informatie.

Het EORI-nummer, noodzakelijk bij import en export

Het EORI-nummer (voluit ‘Economic Operators Registration and Identification nummer’) is een uniek nummer dat aan uw eenmanszaak of vennootschap wordt toegekend. Via dit nummer zorgt u ervoor dat u als zogenaamde marktdeelnemer staat geregistreerd bij de douanediensten. Deze registratie is absoluut noodzakelijk indien u overweegt om te importeren van of te exporteren naar landen buiten de Europese Unie. Dit nummer wordt in alle douaneprocedures gebruikt bij de uitwisseling van informatie met de douaneadministraties van de verschillende landen.

Het EORI-nummer is in principe identiek aan uw BTW-nummer, wat niet wil zeggen dat u niet moet beschikken over een EORI-nummer als uw onderneming al een BTW-nummer heeft ; het is weldegelijk noodzakelijk om dit EORI-nummer expliciet aan te vragen.

Aangezien het Verenigd Koninkrijk de interne Europese markt heeft verlaten, is nu ook voor handel van en naar de UK een EORI-nummer vereist.

Heeft u dit op heden nog niet aangevraagd? Wij kunnen deze aanvraagformaliteiten voor uw onderneming in orde brengen. Geef ons hiervoor gerust een seintje.

De Bitcoin in opmars – wat met de fiscaliteit?

De cryptomunten zijn dezer dagen razend populair. Meer en meer beleggers wagen zich aan een speculatie in Bitcoin of in één van de vele varianten (Etherium, Dogecoin, …). Sommige speculanten hebben hiermee reeds fortuinen weten te verdienen. Of ook u met een dergelijke transactie miljardair wordt, kunnen wij u niet garanderen. Wel informeren wij u graag over enkele aandachtspunten mbt de toepasselijke fiscaliteit.

De fiscus kan de meerwaarde die u realiseert met de aan- en verkoop van cryptomunten in de personenbelasting op drie manieren gaan kwalificeren. Elke mogelijke kwalificatie heeft een eigen belastingregime:

 • Een kwalificatie als beroepsinkomen: dit betekent dat u op de inkomsten uit cryptomunten zult worden belast tegen de progressieve tarieven in de personenbelasting. Hierop zult u in dit specifieke geval ook sociale bijdragen betalen. De kwalificatie als beroepsinkomen impliceert dat deze bezigheid voor u effectief een beroepswerkzaamheid is. De beoordeling daarvan is een subjectieve feitenkwestie. Indien u bijvoorbeeld belegt met geleende gelden, er een dagelijkse bezigheid van maakt om de koersschommelingen te analyseren, hierop actief inspeelt, indien u een volledige organisatie hieromtrent opbouwt … kan een kwalificatie als beroepsinkomsten een potentieel doemscenario zijn, maar dat is het voor alle duidelijkheid meestal niet.
 • Een kwalificatie als divers inkomen: de fiscus zal uw meerwaarde in dit geval belasten aan 33%. Deze kwalificatie kan enkel stand houden als deze inkomsten niet zouden kaderen binnen het zogenaamde normaal beheer van uw privévermogen. Ook de beoordeling hiervan is een Dit zal enkel het geval zijn indien u hiervoor bijvoorbeeld specifieke cursussen volgt, sterke risico’s neemt…
 • Indien de aan- en verkoop van cryptomunten kadert binnen het normaal beheer van uw privévermogen, zal de fiscus de gerealiseerde meerwaarde niet belasten. U dient dit inkomen dan ook niet aan te geven in uw aangifte personenbelasting.

In de sfeer van de vennootschapsbelasting kunnen we veel korter zijn. De gerealiseerde meerwaarde zal deel uitmaken van de belastbare basis waarop vennootschapsbelasting wordt berekend. Dit impliceert niet automatisch dat een eventuele minderwaarde automatisch geclassificeerd wordt als een aftrekbare beroepskost.

Indien u vragen heeft hieromtrent, aarzel dan niet om ons te contacteren via ward@flamee.be

Wij helpen u hierbij graag verder.

Het Flamée & Partners Academy Team

Heeft u vragen?

Neem contact op met éen van
onze adviseurs. Wij helpen u graag verder!

Misschien ook interessant voor u?

 • Actua / Publicaties

  Registreer uw vennootschap in het UBO-register & vermijd een schrapping met kwalijke gevolgen!

 • Actua / Publicaties

  Wanneer nog bouwen of verbouwen aan 6% btw?

 • Actua / Publicaties

  Beroep doen op het systeem van flexi-jobs?