BIS en IBO: een eerste stap in het aantrekken van medewerkers?

De vraag naar arbeidskrachten met ervaring is enorm. Toch komt niet iedereen de arbeidsmarkt op met ervaring. Het klinkt dan wellicht ook als muziek in de oren als wij u vertellen dat er manieren zijn om voordelig mensen ervaring te laten opdoen in uw onderneming. In onderstaand artikel verduidelijken wij een tweetal mogelijkheden om sollicitanten ervaring te laten opdoen in uw onderneming, zonder dat zij onmiddellijk als vaste werknemer aan de slag gaan.

Veel schoolrichtingen bevatten een verplichte stage waarbij men praktijkervaring opdoet. Toch vallen ook heel wat laatste jaarstudenten uit de boot, omdat in hun richting een klassieke stageperiode met de daarbij horende ervaring ontbreekt. Een zogenaamde beroepsinlevingsstage (BIS) kan hiervoor een oplossing bieden. Een BIS verschaft een wettelijk kader om voordelig een stagiair in een bedrijf aan de slag te krijgen wanneer de klassieke stage ontbreekt.

Een tweede voordelige manier om iemand ervaring te laten opdoen, is een individuele beroepsopleiding (IBO). Hierbij geeft u als werkgever een werkzoekende training en begeleiding binnen uw organisatie.  De werkgever stelt een individueel opleidingsplan op, waarbij de kandidaat aan de hand van een op maat gemaakt werkplan de competenties leert die nodig zijn om de job goed uit te oefenen.

Het voordeel voor uw onderneming zit hem in het feit dat – zowel bij een BIS als bij een IBO – de werkgever enkel een vergoeding voor elke gepresteerde dag betaalt, zonder loon of sociale bijdragen. Bij een BIS is dat dan een stagevergoeding (onderhevig aan bedrijfsvoorheffing), terwijl het bij een IBO om een productiviteitspremie gaat. Bij een IBO betaalt de VDAB het eigenlijke loon van de werkzoekende uit, de werkgever betaalt enkel een extra premie per werkdag. Bijkomend biedt de VDAB ook begeleiding en ondersteuning aan de werkgever.

Het voordeel langs de kant van de stagiair of de werkzoekende zit hem in het opdoen van relevante werkervaring, waardoor het cv een boost krijgt. Na afloop van de stageperiode of beroepsopleiding kan de stagiair of werkzoekende eventueel in dezelfde organisatie aan de slag gaan, al is dat niet verplicht. Hou er dus rekening mee dat zowel de werkgever als de stagiair/werkzoekende niet verplicht is nadien een arbeidsovereenkomst te sluiten.

Omdat een BIS en IBO tal van voordelen opleveren, niet in het minst financiële voordelen, zijn aan allebei een aantal voorwaarden verbonden, om loutere uitbuiting van het systeem tegen te gaan. Zonder de ambitie te hebben elke individuele voorwaarde van toepassing op uitzonderlijke gevallen te willen opsommen, moet het bijvoorbeeld wel degelijk gaan om een noemenswaardige praktijkervaring. Het mag niet puur de bedoeling zijn om goedkope arbeid in te schakelen. Daarnaast mogen zowel een BIS als een IBO niet langer dan zes maand duren. Beide kunnen ook niet in het kader van een opleiding horende bij een bestaande arbeidsovereenkomst.

Bent u op zoek naar nieuwe medewerkers en wilt u hierover graag van gedachten wisselen, teneinde te evolueren naar een concreet actieplan? Aarzel dan niet om ons te contacteren. Een mail of telefoontje volstaat.

Het Flamée en Partners team

Heeft u vragen?

Neem contact op met éen van
onze adviseurs. Wij helpen u graag verder!

Misschien ook interessant voor u?

  • Actua / Publicaties

    Medische beroepen en btw - een korte opfrissing

  • Actua / Publicaties

    Elektronisch factureren - Een kans voor kmo's en éénmanszaken om 120% fiscaal aftrekbaar te investeren

  • Actua / Publicaties

    Het statuut van beroepsverkoper – rechten, maar ook plichten