Flamée-flash: de Vlaamse Globalisatiepremie – verlenging RSZ-vermindering eerste werknemer – Corona-impact op de financiële resultaten van uw klanten

 

Wij informeren u via onze Flamée-flash over interessante onderwerpen die, voor u als ondernemer, van belang kunnen zijn.

We kunnen geen actualiteitsoverzicht geven zonder even stil te staan bij één van de Corona-steunmaatregelen. Deze keer lichten wij u de Vlaamse Globalisatiepremie toe. Ten tweede bespreken wij de verlenging van de RSZ-vermindering bij aanwerving van een eerste werknemer. Bent u, tot slot, benieuwd naar de impact van de coronacrisis op de prestaties van uw klanten of concullega’s dan kunnen wij u helpen.

 

Corona-steunmaatregel: de Vlaamse Globalisatiepremie

Naast de gekende steunmaatregelen waarin de overheid voorziet, zoals het overbruggingsrecht en het Vlaams Beschermingsmechanisme, heeft de Vlaamse regering de globalisatiepremie opgestart voor de ondernemingen die omvangrijke omzetverliezen hebben geleden in 2020.

In het bijzonder betreft het ondernemingen die minstens 70% of 90% omzetverlies hebben geleden tijdens de laatste drie kwartalen van 2020, dus van 1 april 2020 tot 31 december 2020.

Deze ondernemingen kunnen rekenen op een steunpercentage van 10% van de omzet in dezelfde periode in 2019. Van dit bedrag zullen de reeds uitbetaalde premies zoals de corona hinderpremie, corona compensatiepremie, ondersteuningspremie en/of Vlaams Beschermingsmechanisme in mindering worden gebracht.

De premie mag niet meer bedragen dan 90% van de vaste kosten voor kleine ondernemingen, of meer dan 70% van de vaste kosten voor middelgrote en grote ondernemingen.

Onderstaande maximabedragen zijn van toepassing:

Aantal werknemers 70% omzetverlies 90% omzetverlies
5-19 30.000 euro 50.000 euro
20-49 100.000 euro 250.000 euro
50-199 500.000 euro 1.000.000 euro
200 en meer 1.000.000 euro 2.000.000

Omtrent de aanvraagprocedure verwachten wij binnenkort verdere informatie. De aanvraag zal wellicht opnieuw via Vlaio.be dienen te gebeuren. Wij houden u zeker op de hoogte.

 

Verlenging RSZ-vermindering aanwerving eerste werknemer

Er bestond reeds een RSZ-doelgroepsvermindering die voorzag in:

  • Een volledige vrijstelling van de werkgever RSZ-basisbijdragen voor de eerste werknemer. Dit betekent een loonkostbesparing van ongeveer 25% van het brutoloon van de werknemer in kwestie. Deze vrijstelling is in principe voor onbepaalde duur geldig;
  • Een gedeeltelijke, forfaitaire vermindering van de werkgever RSZ-basisbijdragen voor de tweede tot en met de zesde werknemer.

De volledige vrijstelling voor de eerste werknemer werd destijds als een tijdelijke maatregel aangekondigd en doofde uit op 31 december 2020. Echter, de regering  Croo heeft deze maatregel verlengd via het Koninklijk Besluit van 5 januari 2021 is.

Voor een eerste werknemer met bijvoorbeeld een bruto maandloon van 2.500 EUR, een eindejaarspremie en vakantiegeld, kan dit al snel een jaarlijkse loonkostenbesparing 8.700 EUR betekenen. We hoeven u niet te overtuigen…

Corona-impact op de financiële cijfers van uw klanten

Door de coronacrisis hebben veel bedrijven een tekort aan cash, dit kan de continuïteit in gevaar brengen. Door de aanhoudende verlengingen van de maatregelen om het coronavirus in te dijken, komen heel wat ondernemingen in deze gevarenzone terecht.

Als ondernemer wilt u zich informeren over de invloed van de pandemie op de financiële resultaten van uw B2B-klanten of concullega’s. Aan de hand van een “schokbestendigheidsscore” gebaseerd op de discontinuïteit van ondernemingen verkrijgt u informatie of uw klant twee maanden van verminderde activiteit of volledige sluiting kan doorstaan.

Wij bezorgen u een overzichtelijk rapport dat u informeert omtrent de financiële sterkte van de betrokken ondernemingen. Daarnaast geven wij u concrete en gepersonaliseerde aanbevelingen betreffende uw debiteurenbeheer, crediteurenbeheer en het verbeteren van uw concurrentiepositie. Kortom, hoe cash king blijft.

Indien u vragen heeft, aarzel niet om ons te contacteren via ward@flamee.be

Wij helpen u hierbij graag verder.

Het Flamée & Partners Academy Team