Verlaging van het belastbaar voordeel voor het privé gebruik van de smartphone vanaf 2018.

21 december 2017

Vanaf 1 januari 2018 wijzigen de tarieven van de belastbare voordelen die de werkgever ter beschikking stelt aan zijn werknemers. De verandering heeft betrekking op het privé gebruik van de pc, laptop, gsm, tablet en internet.

Lees meer...

Subsidie voor ecologische en veiligheid verhogende uitgaven aan vrachtwagens.

21 december 2017

De Vlaamse Overheid steunt ondernemingen die uitgaven doen in het kader van ecologisch en veilig transport van goederen. Samengevat komt de maatregel er op neer dat 80% van de in aanmerking komende uitgaven wordt terugbetaald.

Lees meer...

Gerechtelijke ontbinding van de vennootschap bij laattijdige neerlegging van de jaarrekening.

21 december 2017

Elke vennootschap is verplicht haar jaarrekening ter goedkeuring aan de algemene vergadering voor te leggen binnen de zes maanden na afsluiting van het boekjaar. Vervolgens is de raad van bestuur verantwoordelijk om tijdig de jaarrekening neer te leggen bij de Nationale Bank van België. Heeft de neerlegging niet tijdig plaats, dan bestaat het risico dat de vennootschap gerechtelijk wordt ontbonden.

Lees meer...

Flamée & Partners, uw ondernemerscoach in accountancy en fiscaliteit

Ons kantoor verzorgt reeds jarenlang de boekhouding van u als groeiende (familiale) entrepreneur. We zien een betrouwbare boekhouding als een goed informatiemiddel om toekomstige uitdagingen gericht aan te pakken. We nemen u mee om de investeringsopportuniteiten vooraf in te calculeren.

De ambitieuze starter die reeds van in het begin een degelijke begeleiding wenst, kunnen we binnen ons klantenbestand vinden.

Doorheen de jaren vonden eveneens vele vrije beroepers uit de regio Harelbeke, Kortrijk en Gent (architecten, advocaten, dokters, tand- en dierenartsen) de weg naar onze dienstverlening. Door onze expertise kunnen we ook u optimaal van dienst zijn.