Meer controles op de preventiemaatregelen ter voorkoming van psychosociale risico’s op het werk

07 oktober 2016

Sinds september 2014 zijn werkgevers verplicht om preventiemaatregelen te nemen om uitputting van werknemers of andere psychosociale risico’s op het werk in te perken. De inspectie van het Toezicht op het Welzijn op het Werk zal hier voortaan strenger op toezien (1).

Lees meer...

Terbeschikkingstelling van werknemers aan een ander bedrijf nietig?

07 oktober 2016

Onlangs heeft het Hof van Cassatie gesteld dat de terbeschikkingstelling van werknemers aan een ander bedrijf de openbare orde raakt en dus de samenwerkingsovereenkomst tussen de ene werkgever (uitlener) en de andere werkgever (gebruiker) nietig is.
Wanneer mag het wel?

Lees meer...

Invordering van onbetwiste facturen voortaan zonder tussenkomst van de rechtbank mogelijk

07 oktober 2016

Er is een nieuwe invorderingsprocedure in werking getreden vanaf 2 juli 2016 inzake onbetwiste facturen. Het is voortaan mogelijk dat de invordering van uw professionele schuld gebeurd door de loutere tussenkomst van de gerechtsdeurwaarder, d.i. zonder een voorafgaandelijke veroordeling door de rechtbank.

Lees meer...

Flamée & Partners, uw ondernemerscoach in accountancy en fiscaliteit

Ons kantoor verzorgt reeds jarenlang de boekhouding van u als groeiende (familiale) entrepreneur. We zien een betrouwbare boekhouding als een goed informatiemiddel om toekomstige uitdagingen gericht aan te pakken. We nemen u mee om de investeringsopportuniteiten vooraf in te calculeren.

De ambitieuze starter die reeds van in het begin een degelijke begeleiding wenst, kunnen we binnen ons klantenbestand vinden.

Doorheen de jaren vonden eveneens vele vrije beroepers uit de regio Harelbeke, Kortrijk en Gent (architecten, advocaten, dokters, tand- en dierenartsen) de weg naar onze dienstverlening. Door onze expertise kunnen we ook u optimaal van dienst zijn.