Terug naar Lexicon

Buitenlandse lichamen met verrichtingen van winstgevende aard

Buitenlandse lichamen zijn, op een kleine uitzondering na, onderworpen aan de tarieven en regels uit de vennootschapsbelasting indien ze verrichtingen van winstgevende aard doen. Bovendien vormen de inkomsten aangegeven door buitenlandse lichamen uit verrichtingen van winstgevende aard een afzonderlijk deel in de aangifte BNI-vennootschappen.