Terug naar Lexicon

Buitenlandse kaderleden

Voor buitenlandse kaderleden bestaat er een bijzonder belastingstelsel, dat echter sinds het aanslagjaar 2015 enkel nog van toepassing is op belastingplichtigen die 75% of meer van hun beroepsinkomen in België hebben behaald. Als buitenlandse kaderleden worden aanzien, diegenen die de buitenlandse nationaliteit bezitten en uitsluitend functies uitoefenen welke een bijzondere kennis en verantwoordelijkheid vereisen, namelijk de functie van een leider en die in België verblijven om welbepaalde redenen. Hierdoor wordt het buitenlands kaderlid aanzien als niet-rijskinwoner, waardoor hun inkomsten enkel belastbaar zijn als die van Belgische oorsprong zijn.