Terug naar Lexicon

Buitenlandse inkomsten (vermindering voor)

Buitenlandse inkomsten, zijnde de inkomsten verkregen uit de in het buitenland gelegen onroerende goederen, de inkomsten verkregen uit beroepsarbeid behaald in het buitenland en een reeks diverse inkomsten (onderhoudsuitkering ten laste van niet-rijksinwoners, in het buitenland behaalde en belaste winst, enz.) worden tot de helft verminderd om belastingen in België te berekenen.