Terug naar Lexicon

Buitenlandse dienstreizen

Buitenlandse dienstreizen zijn reizen gemaakt door een personeelslid, in opdracht van de werkgever, voor de uitoefening van de beroepswerkzaamheid. De personeelsleden krijgen hiervoor een forfaitaire dagvergoeding en een terugbetaling van de kosten voor overnachting tot een bepaald plafond. Beide soorten vergoedingen, die afhangen van land tot land, zijn opgenomen in een jaarlijkse “landenlijst” die wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.