Terug naar Lexicon

Buitenlandse belastingplichtige (btw)

Een buitenlandse belastingplichtige is een belastingplichtige die noch zijn woonplaats, noch zijn statutaire of maatschappelijke zetel in België heeft, maar die in België een vaste inrichting heeft. Hierdoor zal hij ook kwalificeren als btw-belastingplichtige in België.