Terug naar Lexicon

Buitenlandse bankrekening

Elke buitenlandse rekening moet voortaan aangegeven worden bij het Centraal Aanspreekpunt van de Nationale Bank van België in de jaarlijkse aangifte van de personenbelasting. Concreet moet een specifiek formulier ingevuld worden als men in 2011, 2012, 2013 of 2014 houder of medehouder was van een rekening in het buitenland. Niet-inwoner zijn niet gehouden door de verplichting om buitenlandse rekeningen mee te delen aan het Centraal Aanspreekpunt.