Terug naar Lexicon

Buitenlands hoofdhuis

Een buitenlands hoofdhuis is een BTW-belastingplichtige gevestigd in het buitenland, die één of meerdere bijhuizen heeft. Een buitenlands hoofdhuis die diensten verricht aan een bijhuis, deel uitmakende van een BTW-eenheid binnen België, wordt beschouwd als afzonderlijke belastingplichtige en de diensten zijn daarom onderworpen aan btw.