Terug naar Lexicon

Buitengewone herziening KI

Een buitengewone herziening van het kadastraal inkomen (KI) kan worden gedaan door de gemeente of kadastrale afdeling van de gemeente, buiten de algemene perequaties om, indien belangrijke schommelingen van de huurwaarde van de onroerende goederen dit rechtvaardigen. Hiernaast bestaat er ook de speciale herziening, waarbij er buiten de algemene perequaties, een herziening van het KI gebeurt als er ten gevolge van nieuwe en blijvende omstandigheden een verschil is tussen het KI en de normale nettohuurwaarde van ten minste 15%.