Terug naar Lexicon

Btw (grond)

Personen die gronden leveren, waarvan de vervreemding later gebeurt dan 31 december van het tweede jaar volgend op het jaar van de eerste ingebruikneming of inbezitneming van de goederen en die bovendien het leveren van onroerende goederen niet als beroep hebben, worden vrijgesteld van btw