Terug naar Lexicon

Btw-eenheid

Een BTW-eenheid is een geheel van in België gevestigde personen die juridisch gezien wel zelfstandig zijn, maar financieel, economisch en organisatorisch zo nauw met elkaar verbonden zijn dat ze als één belastingplichtige worden aangemerkt. De BTW-eenheid zorgt ervoor dat de leden ervan intern handelingen kunnen stellen die vrijgesteld zijn van btw dat de leden als één belastingplichtige worden aanzien in hoofde van de administratie en dat leveringen aan de leden worden geacht gedaan te zijn aan de BTW-eenheid voor de toepassing van de btw