Terug naar Lexicon

Bruggepensioneerden (kost)

Een bruggepensioneerde geniet een uitkering welke iemand krijgt uit een speciaal fonds om de loonderving tussen de vervroegde uittreding uit het arbeidsproces en de aanvang van het gewone of vervroegde pensioen te overbruggen (brugpensioen). Bruggepensioneerden kunnen hun bewezen beroepskosten aftrekken van hun werkloosheidsuitkering. Hieronder valt ook de vakbondsbijdrage betaald door de gepensioneerde, gezien deze bijdrage volgens de administratie strekt tot het behouden van de uitkering.