Terug naar Lexicon

Brandstof (kost)

De brandstof die wordt gebruikt in het kader van het beroepsmatig gebruik van personenauto’s, auto’s voor dubbel gebruik en minibussen is een aftrekbare beroepskost voor 75% in hoofde van de belastingplichtige.