Terug naar Lexicon

Binnenlandse handelingen

Er is sprake van binnenlandse handelingen in het kader van de btw als het gaat om belastbare leveringen van goederen of diensten, invoer van goederen in België en intracommunautaire verwerving van goederen.