Terug naar Lexicon

Borgstelling

De administratie kan onder andere een zakelijke zekerheid of een persoonlijke borgstelling eisen van elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die onderworpen is aan de onroerende voorheffing, de verkeersbelasting of de erfbelasting, als de venale waarde van zijn goederen in België, die het pand van het Vlaamse Gewest vormen, na aftrek van de schulden en lasten die ze bezwaren, ontoereikend is om het bedrag te dekken dat vermoedelijk voor één jaar verschuldigd zal zijn.